100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Витамини за очите

 

Един от най-честите въпроси, отправяни днес към офталмолозите, е: "Какви витамини да приемам, за да осигуря здравето на очите си?
Проблемът "очно здраве стана много актуален понастоящем и фокусира интереса на учените към изясняване на ролята на рисковите фактори и изграждане съответно на ефективна профилактика.
Епидемиологични проучвания, проведени в Европа, показват, че на 100 000 души 760 имат офталмологични проблеми. Двете основни болести на очите са катаракта и възрастово обусловената макулна дегенерация. И двете болести са свързани с диабета, затлъстяването и процесите на стареене. Катарактата се характеризира със замъгляване на очните лещи, които нормално са прозрачни. Лещите се намират зад оцветената част на окото - ириса, и фокусират светлинните лъчи върху макулата. В процеса на развитие на катарактата е установено, че протеините в лещата се струпват в групи и причиняват нейната непрозрачност. Все още не е изяснен механизмът на промените в химичния състав на лещите, съпровождащ процеса на стареене. В повечето случаи катарактата се развива бавно с постепенно увреждане на зрението.

Възрастово зависимата макулна дегенерация, добила популярност с английското си име AMD (age-related macular degeneration), е хронично прогресивно заболяване, което се проявява след увреждане на макулата (централната част на ретината). Основната й роля се състои в осигуряване острота на зрението и видимост директно пред нас, необходими при писане, четене, шофиране на тъмно, и в способността да различаваме цветовете, т.е. "цветното" зрение. Лечението на тази болест е труден процес, тъй като науката все още не е изяснила защо и как се инициира AMD. Основни рискови фактори са стареенето и фамилната обремененост. Ето защо главното оръжие е профилактиката, която в голяма степен се дължи на храненето. Значението на храненето за очното здраве не е ново откритие. Още от древността е известно, че заболяването "нощна слепота" е свързано с хранителен дефицит. В папирусите на египтяните от 1500 г. преди новата ера се откриват първите препоръки за лечение на заболяването с мехлем от сварен черен дроб. Информация за лечението се открива и в трудовете на Хипократ. Много интересни данни има и от нашата история. Според ръкописи в Рилския манастир Свети Иван Рилски е лекувал някои форми на слепота с хайвер от пъстърва.
Научната литература предоставя много интересни факти върху ролята на храната за очното здраве. Първоначално тази роля е била свързвана с макронутриентния състав на храните (белтъци, мазнини, въглехидрати), защото дотам е стигало човешкото познание. Така и първата предполагаема причина за очните болести тогава е била мазнината - нейният вид (мас, масло, олио) и количеството в диетата на човека. Впоследствие спектърът на проучваните хранителни съставки се разширява и върху микронутриентите (витамини, микроелементи), като кулминация на познанието се постига в епохата на откритието на витамините в началото на XIX век. Откритието на витамин А е основен преломен момент, който дава тласък за научно обяснение на механизмите, участващи в зрителния процес. През 1935 г. научен екип от Харвардския университет установява, че витамин А се съдържа в ретината на окото, откъдето витаминът получава и другото си име - РЕТИНОЛ.
Днес интересът на медицинската наука и храненето е насочен към търсене на пътища за превенция на загубата на зрителната способност чрез използване силата на храната. В началото на миналия век СЗО спонсорира широкомащабни проучвания в редица слаборазвити страни, които демонстрираха значимостта на витамин А-дефицита като сериозен здравен проблем. Над 78 милиона деца под 5-годишна възраст страдат от витамин А-дефицит, а повече от 100 милиона имат недостиг на витамин А. Сумарно в над 250 милиона от населението се установява субклиничен дефицит. Епидемиологични изследвания показват, че 500 000 деца в предучилищна възраст ослепяват всяка година поради витамин А-дефицит.
Всъщност детската слепота е много по-малка в сравнение с разпространението на слепотата при възрастните. От приблизително 5% до 65-годишна възраст тя нараства на 50% при лица, по-възрастни от 75 години. Съвременни данни показват, че при над 40% от възрастното население се установява витамин А-дефицит. По данни на Световната банка 2,5 от 8 милиона детска смъртност могат да бъдат предотвратени чрез елиминиране на витамин А-дефицита посредством подходящи диети и обогатяване на хранителния прием със съответни хранителни добавки.
Есенциалната роля на витамин А за зрителния процес се изпълнява от неговите метаболити. Първият метаболит, ретиналдехидът, изгражда зрителния пигмент родопсин. Неговата светлинно-зависима изомеризация отключва каскада от процеси, завършваща с трансмисия на сигнали до невроните на оптичния нерв. Поддържането на нормалния зрителен процес изисква постоянно образуване на зрителния пигмент родопсин, което може да бъде реализирано само при наличие на витамин А. Вторият метаболит е ретиноевата киселина. Тя е липидно разтворим хормон, който участва в процеса на генната транскрипция чрез рецепторно-медиирани механизми.
Най-богат източник на витамин А е черният дроб, следван от млечното масло, някои сирена и яйцата. Сред месата прави впечатление високото липидно съдържание на свинското месо и значително ниското съдържание на мастноразтворимия витамин А в него. Витаминът не се установява и в свинската мас. Явно е, че природните закони имат вътрешни механизми за контрол и разпределение на нутриентите, което определя спецификата и значението на всеки отделен хранителен продукт. Днес сме свидетели на богато разнообразие от витаминни хранителни добавки, така че всеки според потребностите си може да открие подходящата за него хранителна добавка след внимателно проучване на етикета й. За доброто зрение лекарите препоръчват не само витамин А, но и някои типични антиоксидантни витамини - витамин С, витамин Е, рибофлавин и провитамин А - β-каротен.

Защо е необходимо осигуряване на достатъчно количество антиоксидантни витамини?
Защото науката вече доказа, че повечето очни болести се инициират от действието на активните и свободни радикали, водещи до оксидативен стрес. В резултат се проявява директно негативно въздействие върху лещата на окото, изразяващо се в промяна на разтворимостта на протеините в лещата, което рефлектира върху нейната прозрачност. Установено е, че при започване на дегенеративните процеси в лещата се увеличава нивото на продуктите от оксидативното разграждане, а намаляват нивата на витамин А, витамин С, витамин Е и рибофлавин. Ето защо е необходимо да се осигури достатъчен хранителен прием на именно тези витамини, за да се подпомогне нормалната зрителна функция.
Много изследователи са посветили проучванията си върху ролята на витамините и здравето на окото. Експериментални проучвания върху опитни животни показват определена зависимост между липсата/недостига на някои витамини в диетата и развитието на катаракта при нарушена функция на ретината. Тези данни са потвърдени и от редица епидемиологични проучвания при хора. Изследвания върху 8 различни популации показват, че при лицата, приемащи мултивитаминни хранителни добавки, случаите на катаракта са значително по-редки. За съжаление тези резултати биха могли да бъдат дискутирани, тъй като с храната се получават не само витамини, но и други биологично активни съставки, които оказват също влияние върху здравето на окото. Клиничните проучвания върху ролята на мултивитаминните суплементи в това отношение са много оскъдни. Известно е проучването на Sperduta et al, проведено в Китай, върху популация с малнутриция, приемащи мултивитамини в продължение на 5 години. Установена е значително по-ниска степен на катаракта в групата от 65 до 74 години. Не се установява обаче никаква промяна в лицата на възраст от 45 до 64 години. Друго интересно проучване е 9-годишно клинично изпитание на приема на мултивитамини при 1000 доброволци, проведено в Италия, което потвърждава резултатите от китайското проучване. Понастоящем са в процес на провеждане различни дългосрочни проучвания (повече от 10 години), които ще подпомогнат изясняването на механизмите на действие на мултивитаминните суплементи.
Проучванията върху действието на мултивитаминните суплементи не показват позитивен ефект при възрастово обусловената макулна дегенерация. Този въпрос е предмет на дискусия понастоящем и зависи най-вероятно от установяване на периода на първите симптоми на иницииране на макулната дегенерация. Профилактиката, за да бъде успешна, би трябвало да започне много преди появата на първите симптоми или поне да съвпадне с този период. При лица с фамилна обремененост приемът на мултивитамини е препоръчителен.
Много по-ясни са резултатите от приема само на антиоксидантните витамини (витамин С, витамин Е и β-каротен).

Редица проучвания показват определен позитивен ефект и при случаи с катаракта и при случаи с възрастово обусловена макулна дегенерация
Интересно е проучването, проведено с приемане на високи дози антиоксидантни суплементи (витамин С - 500 mg, витамин Е - 400 mg, и β-каротен - 15 mg), при което се постига до 28% намаление на клиничната прогресия при пациенти с напреднала макулопатия, но при пациенти в ранния стадий не се установява ефект. От особено значение е приемът на антиоксидантни витамини при пациенти с диабет, тъй като има научни предположения, че антиоксидантите повишават инсулинната сензитивност и по този начин намаляват усложненията, свързани с очното здраве. Механизмът на превенция на диабетната ретинопатия изисква допълнителни проучвания и е предмет на научна дискусия понастоящем.
Развитието на съвременната наука показа много нови и интересни данни за влиянието не само на витамините, но и на редица биологично активни съединения в храната и хранителните суплементи за очното здраве, които ще представим в следваща публикация.
Сред богатия спектър от биологично активни съставки каротеноидите заемат централна позиция по отношение на очното здраве.

Какви съединения са каротеноидите?
Каротеноидите са естествени пигменти в растителния свят, осигуряващи пъстротата, красотата и привлекателната сила на природата. От изолираните повече от 600 каротеноида само около 20 вида се откриват във физиологичните течности и тъкани на човешкия организъм, а само два от тях (лутеинът и заексантинът) се установяват единствено в окото. Въз основа на химичния си състав каротеноидите се класифицират в две групи - каротени и ксантофили. От особено значение за класификацията им е тяхната способност да се превръщат в организма във витамин А, което позволява да бъде отделена група на провитамин А - каротеноидите (α- каротен, β-каротен и β-криптоксантин). С успех чрез диетата тези каротеноиди са използвани в редица профилактични и лечебни програми на СЗО и ФАО в битката срещу витамин А-дефицита, както срещу слепотата, така и срещу разпространението на инфекциозните болести.
Биологичното значение на β-каротена се определя от свойството му да бъде активен прекурсор на витамин А сред каротеноидите и от способността му да проявява мощни антиоксидантни свойства. Превръщането му във витамин А дава основание да бъде класифициран към биологично активните компоненти с нутритивно значение. Къде можем да открием β-каротена? Разбира се, че всеки знае - в моркова. Но това, което може би не знаете, е, че най-богатият източник на β-каротен са зеленолистните зеленчуци (коприва, лапад, спанак, лобода и др.). Тук природата е запазила тайната чрез маскиране на β-каротена от хлорофила. А най-лесно той се получава чрез хранителните добавки, но тогава трябва да се внимава с пушенето. Ето още една причина, вероятно неизвестна за вас, да спрете да пушите, за да се насладите на силата на β-каротена.
Интересен е фактът, че само два каротеноида - лутеин и зеаксантин, които не се превръщат във витамин А, се откриват в организма единствено в окото.
Тази констатация фокусира вниманието на науката към тях и особено на офталмолозите и нутриционистите.
Лутеинът и зеаксантинът принадлежат към групата на ксантофилите или наричана още група на оксикаротеноидите. Въпреки че двете съединения имат идентичен химичен състав и структура, те не са стереоизомери и се характеризират със специфика и в състава, и в активността си. Те са природни пигменти с жълтеникав цвят, откриващи се в растенията, водораслите и фотосинтезиращите бактерии, където изпълняват защитна роля срещу токсичния ефект на ултравиолетовата радиация. Идентична е и ролята им при човека, предпазвайки го от фототоксични увреждания. Лутеинът и заексантинът се откриват само в макулата на ретината и в очните лещи. Зеаксантинът е доминиращият пигмент във фовеата, центъра на макулата. Количеството му постепенно намалява с увеличаване на възрастта, за сметка на увеличеното съдържание на лутеина в областта около фовеата. Така лутеинът е доминиращ пигмент в най-външния, периферен слой на макулата. И двата каротеноида се свързват с белтъка туберлин, съдържащ се в ретината. Местоположението на каротеноидите в окото е свързано с превантивната им роля срещу някои очни болести. Сред основните характеристики на биологичната активност на лутеина и зеаксантина на първо място трябва да отбележим способността за филтриране на синята светлина, която не може да бъде спряна от корнеата и лещите и така постепенно с течение на времето се уврежда ретината. Лутеинът и зеаксантинът притежават мощна антиоксидантна активност, предпазвайки мастните киселини във фоторецепторите от пероксидация. Те оказват и антиоксидантна защита на съдовете, кръвоснабдяващи региона на макулата. В сравнение с другите каротеноиди те са значително по-стабилни срещу вредното действие на прооксидантите.
Редица епидемиологични проучвания показват обратна зависимост между хранителния прием на лутеин и зеаксантин и риска от развитие на възрастово обусловена макулна дегенерация (AMD). Многоцентрово проучване върху 356 пациенти на възраст 55-80 години с напреднал стадий на AMD и висок прием на лутеин и зеаксантин показва понижение на риска от AMD с 43% в сравнение с групата на контролните лица (без прием на тези каротеноиди). Установено е, че по-високото ниво на лутеин и зеаксантин в кръвта е маркер за понижен риск от AMD. В Третото Национално проучване върху храненето и здравето, проведено в Америка (NHANES III) 1995 г., се установява, че лицата, консумирали 6 mg лутеин и зеаксантин дневно, имат значително понижен риск за развитие на AMD.
Проведени са и много проучвания върху връзката между приема на лутеин и зеаксантин и развитието на катаракта. Така например проучването на здравословното състояние на медицински сестри, известно като "Nurses’ Health Study" доказва, че приемът на по-високи количества лутеин и зеаксантин (около 6 mg на ден) намалява значително случаите с хирургично отстраняване на катарактата. Еднопосочни са резултатите и от друго, подобно епидемиологично изследване, проведено също в САЩ, което препоръчва по-висок среднодневен прием на лутеин и зеаксантин от 6,9 mg. Петгодишното изследване на очното здраве "Beaver Dam" показва, че лицата, приемащи с храната и хранителните добавки по-високи количества на лутеин и зеаксантин, имат значително по-нисък риск за развитие на катаракта. В подкрепа на становищата, изразени в описаните по-горе проучвания е и изследването, проведено в Англия върху 372 мъже и жени на възраст 66-75 години. Изследователите доказват, че в групата с най-висок прием на тези активни субстанции рискът за развитие на катаракта е минимален.

Какво трябва да знаем?
На първо място храните с богато съдържание на лутеин и зеаксантин, а те са: зеленолистните зеленчуци, следвани от броколи, червен пипер, царевица, грах, мандарини и яйчен жълтък.
На второ място поставяме хранителните добавки, които са концентриран източник на тези биологично активни съставки, предмет на производство на различни фирми. Откроява се производството на финландските хранителни добавки Визиомакси и Визиобаланс с ефективната комбинация на лутеина и зеаксантина с други мощни антиоксиданти от групата на флавоноидите, витамините Е и С, както и с витамин В6, В12 и фолиева киселина, имащи значение за здравината на кръвоносните съдове.
Използвайте хранителни добавки, съдържащи лутеин и зеаксантин, за да укрепите и поддържате очното си здраве. Включете повече храни, източници на тези биологично активни съставки във вашата диета. И накрая, нека си припомним мъдрия съвет на Хипократ:
"Нека храната е ваше лекарство, и лекарство - вашата храна!"
Ст. н. с. Фани РИБАРОВА, дб

Бележка на редакцията: Най-ценните хранителни добавки за очите, съдържащи лутеин и зеаксантин, са Визиомакси и Визиобаланс. На стр.17 във в."Лечител" ще научите повече и за друга много ценна добавка за очите - Карота, изключително богата на бета-каротин

 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа