100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Грижа за зрението

 

Натоварването на зрителния орган при съвременните форми на обучение и труд е значително. Знае се, че около 70 % от информацията за света около нас се получава и обработва чрез зрителната сензорна модалност. Това определя и голямото значение на ранната профилактика на болестните изменения.Хигиенна оценка на функциите на зрителната система се извършва чрез няколко метода. Най-напред това е изследване на зрителната острота. Това е основен зрителен параметър и чрез него се определя способността на окото да различи като отделни две точки отдалечени една от друга на определен зрителен ъгъл. Нормална зрителна острота е прието да се счита когато окото различава две точки под зрителен ъгъл от 1Т. Изследването се извършва в специализирани кабинети, като лекар специалист по офталмология трябва да интерпретира получените резултати. Зрителната острота зависи от много фактори - осветеност на обекта, посока на светлинните лъчи, отблясък, умора на акомодационния мускул, възраст и др. Важно е да се знае, че нормално малките деца са далекогледи и едва към 12 - 13-годишна възраст стават като възрастните. След 40-годишна възраст обаче зрителната острота намалява.Друг метод за хигиенна оценка на функциите на зрителната система е устойчивост на ясно виждане. На изследваното лице се предлага непрекъснато да наблюдава определен обект (напр. кръг на Пандо) в продължение на 3 мин. Тъй като в този обект има малък детайл, който ту се вижда ясно, ту изчезва, се фиксират моментите на ясно виждане и се изчислява относителната им стойност от общото време за наблюдение. Намаляването на времето за ясно виждане, както и увеличаването броя на смените са показатели за умора. Освен това могат да се използват и т. нар. акомодометрия, праг на електрическа чувствителност на окото, критична честота на сливане на трептенията и др., но те изискват специална апаратура и се прилагат при някои специализирани ергономични проучвания.Хигиената на зрителната система е свързана с няколко основни компонента:- недопускане на зрителна умора и особено преумора. Учителят е първият, който може да забележи силното навеждане на ученика над писалищната маса при четене и писане, поява на грешки при писане и др. Понякога диагнозата "дислексия" се поставя при деца с нарушена зрителна острота, нямащи увреждане на висшите корови функции. Освен това не бива да се допуска продължително четене на лоша светлина. Важно значение имат интензитетът на осветеност (нормативът е 350 - 600 !х/m2), видът на светлинните лъчи и др. Най-добре се чете на дневна светлина или жълта светлина с дължина на вълната 560 - 570 пт.Установено е, че при осветления с живачни лампи интензитетът на осветеност е с 21 % по-голям от такива с нажежаема жичка, а при осветление с натриева лампа - с 123 % по-голям.- важен компонент в хигиената на зрението е спазване на държавните нормативи за печатните издания за ученици. Най-добра за учебниците е бялата нехромирана хартия, с лек матов оттенък, понеже няма отблясък. Овен това тя трябва да бъде непрозрачна, гладка и чиста, без петна и оттенъци на оцветяването. Шрифтът трябва да е достатъчно ясен, голям и със стандартен контраст за да не затруднява допълнително окото. Разстоянието между буквите, тяхната дебелина и височина са величини, за които също има създадени държавни стандарти.- модерното обучение обуславя продължителна работа с компютри, телевизионна апаратура и др. Те увличат младите хора и умората и преумората идват неусетно. Счита се, че подрастващите не бива да работят с компютър повече от 60-65 мин. без прекъсване. От една страна самият екран има вредни излъчвания, а от друга - бързо сменящите се зрителни обекти натоварват функционално акомодационните и адаптационни механизми на окото.- друго важно хигиенно изискване е правилното хранене. Необходим за зрението е вит. А, който стои в основата на възстановяването на родопсина и йодопсина в зрителните рецептори.Хигиена на слуха. Хигиенна оценка на слуховата система се извършва чрез няколко метода, като най-широко разпространена и лесно приложима е тоналната аудиометрия. Тя е психофизиологична по своя характер и изисква активно съзнателно участие на индивида по време на изследването. Не е подходяща за деца под 5-годишна възраст. Чрез нея се установява слуховата острота на лявото и дясното ухо, костната и въздушна слухова проводимост, като резултатите се представят графично чрез аудиограма. Говорната аудиометрия е друг метод, чрез който се измерва способността за разбиране на говора в зависимост от нарастване на интензитета на звуковия сигнал. По този начин не се изследва разбирането на говора в неговия лингвистичен смисъл, а разбирането на говора при различни акустични условия. Съвременен метод за обективно изследване на слуха, както при деца, така и при възрастни е методът на слуховите евокирани потенциали. Извършва се със специална компютърна апаратура и е безценен при установяване на ранна диагноза глухота.Основните хигиенни изисквания за правилното развитие на слуховата система започват от най-ранна възраст. Необходимо е да се знае, че почистването на ушния канал трябва да се извършва още в кърмаческа възраст - с меко фитилче от памук след всяко къпане. Използването на твърди предмети може да нарани тъпанчевата мембрана, а непочистването да доведе до натрупване на ушна кал (церумен). Малките деца обичат да слагат в ушите си най-различни дребни предмети, камъчета и дори понякога малки бръмбари, мухи и др. Това са елементарни неща, но тяхното непознаване понякога може да доведе до тежки последици. Важно е подрастващите да се предпазват от удари по външното ухо и в областта на главата. Освен това възпалителните заболявания на небните сливици много често се съчетават с възпаление на средното ухо, а това може да бъде фактор за поява на глухота. Ето защо честите и продължителни ангини трябва да се лекуват навреме, с оглед профилактика на слуховите нарушения.Друг важен момент в профилактиката на увреждането на слуховата система е правилното лечение на детето при интеркурентни възпалителни заболявания. Много от съвременните мощни антибиотици и химиотерапевтични средства имат изразен ототоксичен ефект и по този начин при продължително приемане водят до увреждане на слуха.Особено внимание трябва да обръща на условията на труд, почивка и развлечение на учениците и възрастните. У нас са установени следните пределно допустими нива на шума в някои сгради и др.(бр. 87 на ДВ / 1972 год.):Вид помещения Стаи в болници и санаториуми Жилищни сгради, спални помещения, детски заведения Класни стаи, аудито*рии, учебни заведения Помещения за управление, административни служби Производствени помещения Шум в dB/A 30 35 40 60 85В дискотеките, като място за развлечение и почивка, тези нормативи са многократно надвишени, а като прибавим към това и непрекъснатото слушане на музика от индивидуални уокмени става ясно на какво изпитание са подложени сетивните слухови системи главно на младите хора. Всичко това е част от бъдещето ни и обществото трябва да се погрижи за психическия и сензорен комфорт на неговите членове.

 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа