100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Документация

НАРЕДБА за медицинската експертиза

НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

З А К О Н ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Н А Р Е Д Б А ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 90 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

К О Д Е К С Н А Т Р У Д А

ЗАКОН за насърчаване на заетостта

КОДЕКС за социално осигуряване

НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж


 
  • 1
  • [ 2 ]
  • 3
  • 4
 
 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа