100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Документация

Н А Р Е Д Б А за предоставяне на помощни технически средства и подпомагане на членове на ССБ, учащите се във висши учебни заведения, колежи и специалисти с висше образование, работещи изв

Н А Р Е Д Б А за реда и условията за изплащане на целева помощ за придружител на основание чл.44, ал.1, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания

НАРЕДБА за награждаване на физически и юридически лица, допринесли за развитието на Съюза на слепите в България

Н А Р Е Д Б А за организирането и финансирането на културно-масовата и спортно - състезателната дейност на ССБ

НАРЕДБА за устройството и дейността на фонобиблиотеките

Н А Р Е Д Б А за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията, собственост на ССБ

НАРЕДБА за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества и разходване на получените средства от сделките

Н А Р Е Д Б А за получаване, разходване, отчитане и контрол на средствата придобити от допълнителна стопанска дейност, свързана с осъществяване целите на ССБ

НАРЕДБА № 2 от 1.02.1999 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства

 
  • 1
  • [ 2 ]
  • 3
  • 4
 
 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа