Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Документация

НАРЕДБА за реда и условията за свикване и провеждане на общото събрание на ТО и Регионалното събрание на пълномощниците

Наредбата е приета от УС на ССБ с протокол № 5 от 23.10.2017 г. ...още


Naredba_OS na TO.doc

НАРЕДБА за реда и условията за създаване, реорганизиране и прекратяване дейността на териториални съюзни организации, задълженията и правата на председателя на ТСО

Наредбата е приета от УС на ССБ с протокол № 5 от 23.10.2017 г. ...още


Naredba_TO na SSB.doc

Годишен организационен отчет на ССБ за 2014 г.

Отчет на УС за дейноста на ССБ през 2014 г.

Може да изтеглите тук: ...още


Otchet US_2014.doc

Програма за дейноста на ССБ през 2015 г.

Може да изтеглите тук: ...още


Programa SSB_2015.doc

Списък на пълномощниците за участие в XVII-то ОС

м. май 2016 г. ...още


List of delegates to XVII GA.doc

Годишен организационен отчет на ССБ за 2015 г.

Субсидии за национално представителните организации на и за хора с увреждания за 2016 г.

Информация за предназначението на субсидията за ССБ и месечното разпределение вижте в прикачените файлове. ...още


Subsidii_SSB_2016.xls

Цени и графици за базите на ССБ за 2017 г.

Утвърдени на заседание на УС от 19.12.2016 г. ...още


Ceni i Grafici za Bazite na SSB.doc

 
  • 1
  • 2
  • [ 3 ]
  • 4
 
 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа