Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
Български
 
Change color:
Font Size: 
European Union

NB: КОМЕНТАР ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

NB: ОТНОСНО НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Среща с министъра на труда и социалната политика

NB: КОМЕНТАР ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Тримесечен отчет на Съюз на слепите в България за периода 01.10.2018-31.12.2018 г.

Заседание на комисията за връзки с Европейския съюз

Заседание на работна група

Тримесечен отчет на Съюз на слепите в България за периода 01.07.2018-30.09.2018 г.

Становище относно проект на закон за личната помощ

Семинар

ІII–то заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ

Шахмат

Съобщение от община Пловдив

Тримесечен отчет на Съюз на слепите в България за периода 01.01.2018-31.03.2018 г.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа