Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Проекти - Завършени

СПОРТЪТ – СРЕДСТВО ЗА ПЪЛНОЦЕННО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ


Федерация „Спорт за хората със зрителни увреждания” разработи проект „Спортът - средство за пълноценно социално включване. Провеждане на масови състезания по шахмат и канадска борба за хора със зрителни увреждания.”, с който кандидатства и получи финансиране от Агенция за хората с увреждания по обявата за финансиране на целеви проекти на НПО за 2009 г.
Това е вторият разработен и спечелил финансиране проект на Федерацията от нейното създаване през 2007 г.


РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Обща стойност на проекта: 18 588 лева
Отпуснати средства от АХУ: 17 658 лв.
Период за изпълнение: 6 месеца
Водеща организация: Федерация „Спорт за хората със зрителни увреждания”

Основна цел: Да допринесе за конституирането на значима социална себеоценка на хората със зрителни увреждания, чрез включването им в организирани масови състезания по подходящи за целевата група спортове.

Специфични подцели на проекта:
 Преодоляване на хиподинамията при хората със зрителни увреждания, бенефициенти по проекта;
 Поощряване към по-голяма интензивност и разнообразие на формите при осъществяването на физическото възпитание и спорта, който да не се ограничава само в рамките на задължителната учебна програма;
 Популяризиране на спорта за хора със зрителни увреждания сред обществото чрез отразяване на текуща информация за целите на проекта в публичното пространство.

Целеви групи:
 Целевата група на настоящото проектно предложение включва зрително затруднени лица със загубена работоспособност над 50% вследствие на загуба на зрение, които практикуват различни спортове на любителско и/или професионално ниво към спортните клубове, включени във Федерацията.
 Изборът на целевата група е направен на базата на квотен принцип при подбора, който се осъществява от ръководството на спортните клубове. Чрез този механизъм се постига участието на хора със зрителни увреждания от всички точки на страната, тъй като спортните клубове от Федерацията са ситуирани в едни от най големите градове от различните региони на страната. При набирането на бенефициенти сме включили и спортисти от неформални спортни клубове, които спортуват организирано към структурите на Съюза на слепите в България.

Общият брой на преките бенефициенти е 71, като за за турнира по шахмат са набрани 56 участници, а за кандската борба – 15 участници.

Основни дейности:
Дейност І. Избор на дати за провеждане на спортните състезания, съгласуван с председателите на спортните клубове от Федерацията.
Дейност ІІ. Извършване на резервации за фиксираните дати в избраните места за настаняване и провеждане на състезанията.
Дейност ІІІ. Поръчка на наградни материали за класираните на І, ІІ и ІІІ място участници в състезанията по шахмат и канадска борба.
Дейност ІV. Провеждане на състезание по шахмат.
Дейност V. Провеждане на състезание по канадска борба.
Дейност VІ. Дейности за популяризация на проектните цели.
Дейност VІІ. Управление на проекта – администриране, водене на техническа и счетоводна документация.
Дейност VІІІ. Отчитане на проекта.

Основни очаквани резултати:
 Оказване на непосредствен благотворен ефект върху психиката и физиката на 71 зрително затруднени лица чрез включването им в подготвителния тренировъчен процес и извеждането им от обичайната за състоянието на незрящите хиподинамия;
 Развиване и укрепване на волевите качества на личността и поощряване на самочувствието и мотивацията за участие и в други форми на социална изява на целевата група;
 Развиване на конкурентния дух чрез участието в самите състезания;
 Популяризиране на спорта за хора със зрителни увреждания сред обществото като цяло и в частност сред подрастващите със зрителни проблеми;
 Осигуряване на поддръжката на спортната форма на тези от участниците, на които предстоят участия и в международни и други турнири.

Статус на изпълнение: Проектните дейности, свързани с подготовката на състезанията вече текат, а самите състезания ще бъдат проведени през м.септември и октомври 2009.
Място на изпълнение: Състезанието по шахмат ще се проведе в комплекс Старозагорски минерални бани, а състезанието по канадска борба – в НЦРС, гр.Пловдив.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа