100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Проекти - Текущи

ПОКАНА и ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка от 04.02.2014 г.


чрез публична покана по реда на глава VIII"а" от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП можете да изтеглите от тук.


 


Проектът BG051PO001-5.1.05-0004-C0001 "Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Документи:

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа