Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Проекти - Завършени

Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на ССБ


В периода 04.02.2008 г. - 04.08.2009 г. Съюзът на слепите в България – ССБ изпълни проект «Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България». Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Обща стойност на проекта: 227 488,27 лева

Период за изпълнение: 18 месеца

Водеща организация: Съюз на слепите в България

Партньор: Сдружение Национален Център за рехабилитация на слепи

Обща цел: Основната цел на проекта е непосредствено да задълбочи процесите на въвеждане на европейско измерение в цялостната работа на Съюза на слепите в България /ССБ/ и неговите 125 реално работещи структури в страната.

Целеви групи: Проектът е насочен към служителите в 125-те териториални структури на Съюза на слепите в България. Те са организирани в 109 местни и 16 регионални структури. Резултатите от проекта ще въздействат индиректно върху цялата членска маса на ССБ – над 18 000 души в цялата страна, които ще се възползват от услугите на създадения по проекта Ресурсен център. Потенциални ползватели на планираните информационни материали по проекта са и хора с други видове увреждания и тяхното обкръжение.

Основни дейности:

- Разкриване на Ресурсен център за стратегическо планиране, информация и консултиране към ССБ – София

- Разработване на специализиран софтуер за администриране на база дани в помощ на регионалните структури на ССБ. Обновяване на Уеб страницата на ССБ

- Обучение на 32 представители на регионалните структури на ССБ за работа със специализирани компютърни програми и Интернет

- Провеждане на 4 семинара по актуални проблеми на българското законодателство, касаещо хората с увреждания

- Консултации на местните структури на ССБ по законовата база и нормативната уредба на законодателството за хора с увреждания

- Провеждане на два семинара по НСО мениджмънт

- Дейности за информация и публичност на проекта

01

Документи:

01

01

02

02

03

03

04 Пресконференция

04 Пресконференция

05 Обучение - Компютърна грамотност

05 Обучение - Компютърна грамотност

06 Обучение - Компютърна грамотност

06 Обучение - Компютърна грамотност

07 Обучение - Компютърна грамотност

07 Обучение - Компютърна грамотност

08 Обучение - Компютърна грамотност

08 Обучение - Компютърна грамотност

09 Семинари - Нормативна уредба

09 Семинари - Нормативна уредба

10 Семинари - Нормативна уредба

10 Семинари - Нормативна уредба

11 Семинари - Нормативна уредба

11 Семинари - Нормативна уредба

12 Семинари - Нормативна уредба

12 Семинари - Нормативна уредба

13 Семинари - Нормативна уредба

13 Семинари - Нормативна уредба

14 Семинари - Нормативна уредба

14 Семинари - Нормативна уредба

15 Семинари - Управление на НСО

15 Семинари - Управление на НСО

16 Семинари - Управление на НСО

16 Семинари - Управление на НСО

17 Семинари - Управление на НСО

17 Семинари - Управление на НСО

18 Семинари - Управление на НСО

18 Семинари - Управление на НСО

19 Семинари - Управление на НСО

19 Семинари - Управление на НСО

20 Семинари - Управление на НСО

20 Семинари - Управление на НСО

21 Семинари - Управление на НСО

21 Семинари - Управление на НСО

22 Семинари - Управление на НСО

22 Семинари - Управление на НСО

23 Семинари - Управление на НСО

23 Семинари - Управление на НСО

24 Семинари - Управление на НСО

24 Семинари - Управление на НСО

25 Семинари - Управление на НСО

25 Семинари - Управление на НСО

26 Заключителен семинар по проекта

26 Заключителен семинар по проекта

27 Заключителен семинар по проекта

27 Заключителен семинар по проекта

28 Заключителен семинар по проекта

28 Заключителен семинар по проекта

29 Заключителен семинар по проекта

29 Заключителен семинар по проекта

30 Заключителен семинар по проекта

30 Заключителен семинар по проекта

31 Заключителен семинар по проекта

31 Заключителен семинар по проекта

32 Заключителна пресконференция

32 Заключителна пресконференция

33 Заключителна пресконференция

33 Заключителна пресконференция

34 Заключителна пресконференция

34 Заключителна пресконференция

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа