Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Проекти - Завършени

Спорт за пълноценен живот


Федерация „Спорт за хората със зрителни увреждания” разработи проект „Спорт за пълноценен живот”, с който кандидатства и получи финансиране по чл.9, т.23 от Закона за държавния бюджет за 2008 г. Дейностите по проекта стартираха през втората половина на месец август 2008 г.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Обща стойност на проекта: 48 240 лева

Период за изпълнение: 8 месеца

Водеща организация: Федерация „Спорт за хората със зрителни увреждания”

Основна цел: Способстване на социалното включване на децата и младите хора със зрителни увреждания в обществото чрез организиране и провеждане на спортни мероприятия с масов характер.

Специфични подцели на проекта:

- Утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот сред децата и юношите със зрителни проблеми;

- Преодоляване на хиподинамията при хората със зрителни увреждания, бенефициенти по проекта; - Поощряване към по-голяма интензивност и разнообразие на формите при осъществяването на физическото възпитание и спорта, който да не се ограничава само в рамките на задължителната учебна програма;

- Обогатяване на разнообразието от спортове, достъпни за зрителнозатруднени лица чрез подобряване на материалната спортна база на Федерацията и включването на канадската борба в списъка на спортовете, развивани от нея .

Целеви групи:

- Състезатели от спортни клубове на хора със зрителни увреждания в страната;

- Ученици от училищните спортни клубове от двете специализирани училища за деца с нарушено зрение – в гр.Варна и гр.София;

- Незрящи и в намалено зрение хора в активна възраст.

Основни дейности:

- Осигуряване на публичност – включва провеждане на пресконференции в началото, в края на проекта и преди всяко от спортните състезания в съответните градове, както и публикации в спортни издания ;

- Обезпечаване на материални ресурси, необходими за провеждане на проектните дейности;

- Организиране и провеждане на шахматен турнир в комплекс „Родопи”, Старозагорски минерални бани;

- Организиране и провеждане на състезание по спортен риболов на езеро Панчарево; - Организиране и провеждане на състезание по голбал на стадион „Хаджи Димитър”, гр.Сливен;

- Организиране и провеждане на обучение по канадска борба, гр.Сливен

- Организиране и провеждане на кръгла маса на тема „Спортът за хората със /зрителни/ увреждания” в НЦРС, гр.Пловдив.

Основни резултати:

- Оказване на непосредствен благотворен ефект върху психиката и физиката на 154 незрящи и зрителнозатруднени лица, 26 от които деца, участници в състезанията чрез включването им в подготвителния тренировъчен процес и извеждането им от обичайната за състоянието на незрящите хиподинамия;

- Развиване и укрепване на волевите качества на личността и поощряване на самочувствието и мотивацията за участие и в други форми на социална изява на целевата група;

- Развиване на конкурентния дух чрез участието в самите състезания;

- Възпитаване у участниците от училищна възраст на споретн дух чрез прякото им участие в спортните мероприятия;

- Популяризиране на спорта за хора със зрителни увреждания сред обществото кат оцяло и в частност сред подрастващите със зрителни проблеми;

- Осигуряване на поддръжката на спортната форма на тези от участниците, накоито предстоят участия и в международни и други турнири;

- Запознаване на членовете на целевата група с различните възможности за спортуване за хора със зрителни увреждания;

- Осигурена материална и техническа база за практикуване на канадска борба във всички спортни клубове от Федерацията „Спорт за хора със зрителни увреждания”.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа