Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Проекти - Завършени

Помощ за зимата за зрителнозатруднени лица в затруднено икономическо положение”


По проекта бяха закупени и раздадени на нуждаещите се зрителнозатруднени лица – членове на Съюза на слепите в България - пакети с дълготрайни хранителни продукти /като боб, леща, ориз, брашно, олио, консерви, др./ с цел подпомагане изхранването им през зимните месеци на 2008/2009 год. Групата на бенефициентите беше определена въз основа на разработени критерии, определящи икономическия статус на нуждаещите се, като се ползва сборния принцип. Дейността по информиране на зрителнозатруднените лица по места, събиране на заявления за предоставяната помощ, обработването им и одобрението на кандидатите се извършваше от 16-те регионални и 109-те териториални структури на Съюза на слепите в България, които покриват цялата страна.
Продължителността на проекта беше 4 месеца, а общият бюджет - 41 100 лв.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа