100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Проекти

Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офисиI. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ.Проектът се реализира съгласно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.05 "Съпричастност" на Европейския социален фонд чрез Операт  ... още

ПОКАНА и ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка от 16.08.2013 г.чрез публична покана по реда на глава VIII"а" от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП можете да изтеглите от тук.

Проектът BG051PO001-5.1.05-0004-C  ... още

ПОКАНА и ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка от 04.02.2014 г.чрез публична покана по реда на глава VIII"а" от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП можете да изтеглите от тук.Проектът BG051PO00  ... още

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа