100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА


 

 

Способността на човек, загубил зрение, да се интегрира в обществото е в пряка зависимост от ефективността на процеса на възстановяване на придобити и усвояване на нови умения за водене на самостоятелен живот.
Специалните помощно-технически средства допринасят за частична компенсация на дефицита на зрение. Социалната прехабилитация води до укрепване на психическото здраве, повишаване на самочувствието на незрящия и до увереност в собствените му възможности. Съюзът на слепите в България е създал и е допринесъл за функционирането на:
- Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив;
- Центрове за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, работещи като делегирана държавна дейност към общините София, Сливен, Бургас, Варна, Добрич, Шумен и Тополовград;
- Центрове за социална рехабилитация и интеграция за незрящи в градовете Габрово, Русе и Перник, функциониращи като делегирана държавна дейност, на които управлението е възложено чрез конкурс на Съюза на слепите в България като доставчик на социални услуги.

 

Средногодишно от тези услуги се възползват повече от 1000 потребители със зрителни проблеми. Членовете на техните семейства също получават ценни консултации с цел изграждане на подкрепящи поведенчески модели, стимулиращи самостоятелния начин на живот на незрящите.

 

Специалните помощно-технически средства, които нашата организация предлага, са:
- плочи, шила и машини за писане на текст на брайл;
- бели бастуни и ултразвукови вибрационни очила за мобилност и ориентиране, опорни и четириопорни бастуни;
- средства за контрол и подпомагане на здравето – говорещи апарати за артериално налягане, термометри за телесна температура и кантари за телесно тегло;
- средства за отчитане на време – брайлови и говорещи часовници и будилници;
- измервателни уреди –линии, триъгълници, транспортири, сгъваеми и шивашки метри;
- уреди за бита – звуков сигнализатор за измерване на течности, говореща кухненска везна, говорещо разпознаващо устройство за цветове, мерни лъжички, звуков таймер, устройство за запис и разчитане на информация върху етикети, звуков детектор за светлина;
- тактилни игри за свободното време – шахмат, табла, домино, дама, морски шах, „Не се сърди, човече”.


Подробна информация можете да получите в модул „За вас”

 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа