100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Печатният орган на Съюза на слепите в България е списание „Зари”( http://www.zari-bg.net/). То е месечно и се издава в плоскопечатен, брайлов и аудиовариант. Списанието предоставя богата информация за:
- дейността на организацията;
- правата на хората с нарушено зрение;
- здравни консултации;
- постижения на хора без зрение;
- творби на слепи автори;
- спортни, културни и други събития.

 

Сдружението ни притежава специализирана печатница за издаване на следните шест профилирани брайлови списания:

Отпечатвани в 12 броя:

1. „Кръгозор” - научно-популярна тематика.
2. „Спортен преглед” – преглед на спортните събития в страната и чужбина.

 

Отпечатвани в 6 броя:

3. „Женски свят” – полезни съвети, новости и рецепти за домакинята, интимен свят и биографии на успели жени.
4. „Светулка” – съдържа стихове, приказки и друга подходяща информация за деца до десетгодишна възраст.
5. „Вариант” – полезна информация за тийнейджъри.
6. „Минерва” – за литература и култура.

 

Съюзът на слепите в България организира дейността на единственото в страната студио за запис на говорещи книги и списания. Те се произвеждат в аудиоформат (mp3). Сдружението ни разполага с фонд от над 6500 заглавия художествена и научна литература. Той се обогатява ежегодно със 140-160 нови заглавия.


Организацията издава следните месечни говорещи списания:


1. „Знание” – научно-популярно;
2. „Съвременност” – съдържа информация за живота на популярни личности, културни, спортни и светски събития;
3. „Наблюдател” – политико-икономическа тематика, включваща анализи и коментари;
4. „Литературен калейдоскоп” – предлага биографии на писатели и поети и техни творби;
5. „Домашен съветник” – полезни съвети за дома и кухнята;
6. „Булгаро есперантисто” – информационно издание за дейността на есперантисткото движение и творби на негови изявени дейци.


Голямото богатство от говорещи списания и книги се разпространява в страната чрез структурите на Съюза на слепите в България и центровете за социална рехабилитация и интеграция на незрящи.
Сдружението ни предоставя и следните информационни услуги:
- абонамент за лична фонобиблиотека, съдържащ 30 диска със 60-65 заглавия художествена литература;
- запис на любими заглавия по избор на читателя, включени в „Златния фонд”.

 

Отчитайки бързото развитие на съвременните информационни технологии, Съюзът на слепите в България полага грижи за развитието на компютърните знания на своите членове. Ние предоставяме безплатно компютърна програма-синтезатор за българска реч – SPEЕCHLAB 2.0. Тя се прикрепя към програма „екранен четец” от вида JAWS, NVDA или други подобни. Повече от 3000 членове на нашата организация имат ежедневен достъп до необятната информация в интернет мрежата.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа