100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ПОЧИВНО ДЕЛО


 

 

На основание чл. 44 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 52 от Правилника за неговото приложение на Съюза на слепите в България е възложено от държавата да предоставя целева помощ за придружител на лица с намалена работоспособност над 90 %, вследствие загуба на зрение. Тя е в размер до 10 часа годишно, по пет лева на час.
Правоимащото лице попълва молба-декларация и представя служебна бележка за посещенията си в различни институции, които са наложили ползването на придружител. Средногодишно нашето сдружение предоставя целевата помощ на 10 000 - 11 000 човека с нарушено зрение, отговарящи на условията, посочени в нормативните документи.
Отчитайки тежкото материално положение на членовете на организацията, ССБ ежегодно отделя от бюджета си средства за парични помощи, като редът и условията са определени във вътрешносъюзен нормативен документ. Средногодишно подпомагаме 900 - 1100 наши членове. Структурите ни в страната полагат усилия за осигуряване на помощи в натура – хранителни продукти, лекарства, дрехи и други. От този вид услуга се възползват над 5000 граждани със зрителни увреждания. Съюзът на слепите в България има сключен договор с Българската хранителна банка и на този етап осигурява продукти за членовете си, които живеят в София. Ние изплащаме стипендии на повече от 100 души, учещи се в колежи и висши учебни заведения. Предоставяме им безплатно необходимата за образователния процес хартия за писане на брайл. По предложение на учениците и студентите в студиото за говорещи книги записваме учебна литература.
Нашето сдружение заплаща хонорари на зрящи сътрудници, които подпомагат съюзни членове, работещи в областта на науката, в държавни и общински институции и други. Ръководствата на регионалните и териториалните ни организации подпомагат незрящите при настаняване в социални домове, включване в домашен патронаж, осигуряване на социални или лични асистенти.
С цел създаване на подходящи условия за възстановяване на физическото и психическо здраве на хората с нарушено зрение Съюзът на слепите в България стопанисва и управлява рехабилитационни бази в Шипковски минерални бани - община Троян, Дряново и Обзор. В тях почиват годишно повече от 1000 членове на нашето сдружение. Ние създаваме необходимата организация за групов отдих на незрящите в различни санаториуми в страната.

 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа