100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ


 

 

Съюзът на слепите в България е сред създателите на Националния съвет на организациите на хората с увреждания в България. В това сдружение освен нас членуват Съюзът на инвалидите в България, Съюзът на глухите в България, Националната асоциация на сляпо-глухите в България, Българската асоциация на лицата с интелектуални затруднения, Националният център за социална рехабилитация, Асоциацията на родителите на деца с увредено зрение, Асоциацията на родителите на деца с увреден слух, Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите”, Националната федерация на работодателите на инвалиди и Националният алианс за социална отговорност. Нашият председател е зам.-председател и член на управителния съвет на тази организация.
Съюзът на слепите в България активно партнира с национално представителните организации на и за хора с увреждания и с други граждански сдружения, работещи в областта на интеграцията на хората със специфични възможности.
Ние членуваме и в:
- Световния съюз на слепите;
- Европейския съюз на слепите;
- Европейския форум на хората с увреждания;
- Балканския съвет на националните организации на слепите;
- Международната федерация за брайлов шахмат.

 

Днес в комисиите към Борда на Европейския съюз на слепите работят следните наши представители:
- Комисия за връзки с Европейския съюз – Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България;
- Комисия по правата на хората със зрителни увреждания – Емил Узунов, председател на Контролния съвет на Съюза на слепите в България.
- Направляваща група на жените със зрителни увреждания- Галина Кръстева- член на Сдружението.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа