100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

П Р О Е К Т Н А Д Е Й Н О С Т


 

 

С цел разширяване дейността на Сдружението ни и гарантиране на устойчивото му развитие, експерти на Съюза на слепите в България системно разработват проекти . Поради своят иновативен характер много често те са одобрявани от донорските организации. Ние успешно сме изпълнявали проекти финансирани от :
- Оперативна програма „Административен капацитет”;
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
- Трансгранични програми;
- Агенция за хората с увреждания;
- Световната банка;
- Общините и други.
Предвидените мероприятия надграждат дейността на нашата организация и допринасят нашите членове да бъдат изведени от социалната изолация и интегрирани в обществото.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа