100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Съюзът на слепите в България разполага с необходимата материална база за извършване на своята дейност.
Централният ни офис в София и тези на 16-те регионални организации са обзаведени с подходящо оборудване и офис техника. Нашите 106 териториални структури извършват своята дейност в областта на интеграцията на хората с нарушено зрение в клубове предоставени за безвъзмездно ползване от общините.
Организацията ни реализира своята многообразна дейност с 59 щатни и 225 хоноровани работници и служители. Сдружението ни разчита на системната подкрепа на повече от 700 доброволци в страната.


Съюзът на слепите в България в продължение на повече от 90 години обединява знанията и енергията на хиляди български граждани с тежки и трайни зрителни проблеми. Нашето сдружение е в авангарда на организациите, защитаващи правата на хората с увреждания. Ние сме генератор на нови идеи за решаването на проблемите на хората с нарушено зрение и активно работим за създаването на условия за пълноценното им социално включване.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа