Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Конкурс за управител на почивната база на ССБ в гр. Дряново


 

Длъжността изисква ръководна, методическа, организационна и изпълнителска работа. Управителят трябва да е годен за самостоятелна работа и за работа в екип; да познава държавните нормативни документи, касаещи дейността на станцията, Кодекса на труда, наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и други.

Кратко описание на работата, която извършва управителят на почивната станция:
- планира, организира и управлява дейността на почивната станция;
- управлява и контролира дейността по резервация, настаняване, обслужване и реклама;
- контролира дейността по охрана и поддържане на имуществото;
- контролира подбора на персонала и договаря размера на индивидуалните трудови възнаграждения;
- осигурява съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- разработва и предлага за утвърждаване от председателя на ССБ Правилник за вътрешния трудов ред на станцията;
- съгласува с ръководството на ССБ решаването на всички основни въпроси, свързани с дейността на станцията /ремонти, целесъобразно използване на имуществото, леглова база, персонал и други/;
- отговаря за реда и начина за извършване на частични и пълни инвентаризации;
- организира поддръжката на парка към станцията.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование - висше /средно икономическо/.
2. Стаж - минимум 5 /пет/ години в областта на хотелиерството и ресторантьорството.

Срок за подаване на документи за кандидатстване - до 09.09.2013 г. /важи датата на пощенското клеймо/

Адрес за подаване на документите за кандидатстване:

1309 София
ул. "Найчо Цанов" №172
СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Васил Долапчиев - председател

Конкурсът ще протече в два етапа:

Първи етап - подбор по представени в посочения срок документи.
Втори етап - интервю за работа. Класираните за този етап кандидати трябва да представят свой бизнес-план за дейността на станцията при явяването си на интервю.
Всички участници в конкурса ще бъдат уведомени за тяхното класиране на посочения от кандидата e-mail или телефон за контакт.

 


Дата - 07-08-2013

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа