100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ПОКАНА и ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка


чрез публична покана по реда на глава VIII"а" от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП можете да изтеглите от секция ПРОЕКТИ на сайта.

Проектът BG051PO001-5.1.05-0004-C0001 "Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Дата - 04-02-2014

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа