100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Пресконференция


 

На 31.10.2014 г. (петък), Съюзът на слепите в България ще проведе пресконференция във връзка с приключването на проект "Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси", договор BG051PO001-5.1.05-0004-C0001 на обща стойност 275 163,57 лв. Проектът беше реализиран по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Съпричастност" и с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Място - сградата на Централно управление на ССБ, ул. "Найчо Цанов" ("Нишка") №172, етаж I.
Начало - 11.00 часа.
Каним всички медии и граждани, проявяващи интерес към събитието.

Съюз на слепите в България

Ръководител на проекта:
Васил Долапчиев, председател на Съюз на слепите в България

 

 


Дата - 28-10-2014

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа