Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Семинар в Дряново


 

През периода 23-26.09.2015 г. в почивна станция "Поп Харитон - Дряновски манастир" се проведе традиционният семинар с екипите на Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания от градовете София, Варна, Сливен, Перник, Габрово, Русе, Добрич, Кърджали и Силистра. Обучението беше организирано от "Съюз на слепите в България" в партньорство с "Национален център за рехабилитация на слепи" (НЦРС) гр. Пловдив. Програмата включваше:

1. Основни дейности на подкрепа, предоставяни в Център за социална рехабилитация и интеграция.
Специализирани услуги за зрително затруднени потребители.
Синхронизиране на терминологията.
Лектор: Стефка Пенчева - ръководител ЦСРИ - Габрово

2. Методи и подходи, използвани в тренировките по зрителна рехабилитация.
Групи зрително затруднени лица, подлежащи на зрителна рехабилитация.
Групи упражнения за зрителна рехабилитация.
Тренировка на зрението чрез зрителни игри.
Лектор: Александрина Костова - експерт зрителна рехабилитация НЦРС - Пловдив

3. Нови дидактически средства за зрителна рехабилитация и развиване на координация и моторни умения - представяне на Геоборд и методика за работа с него.
Практическо занятие с Геоборд.
Лектор: Александрина Костова експерт зрителна рехабилитация НЦРС - Пловдив

4. Програма за наблюдение, контрол и повишаване качеството на услугата.
Стандарти и критерии за предоставяне на социалната услуга /Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане/.
Триада на качеството: система, процес, резултат.
Триъгълник - упрвление, ефективност, ефикасност.
Същност, цели и алгоритъм за оценка на качеството.
Лектор: Стефка Пенчева - ръководител ЦСРИ - Габрово

5. Добри Европейски практики в областта на социалната рехабилитация и финална дискусия.
Лектор: Йордан Младенов - ръководител ЦСРИ - София

6. Финална дискусия.
Водещи: В. Долапчиев - председател на ССБ и С. Данчев - управител на НЦРС - Пловдив

Участниците в семинара обсъдиха действащата нормативна база и спецификата на предлаганите услуги за незрящи. Те постигнаха съгласие по изполваната в бъдеще терминология, която по-пълно ще отразява естеството на тяхната работа и ще предоставя достатъчна информация на потребителите за вида на предлаганата услуга. Голямо внимание беше отделено на системата за оценка на ефективността от обучителният процес и устойчивостта на постигнатите резултати. Във времето отделено за зрителната рехабилитация бяха демонстритрани нови техники за тренинг на остатъчното зрение. Силен интерес предизвика работата с малък и голям Геоборд, които позволяват на потребителите да придобият представа за геометрични фигури, предмети, животни и др. Работата с Геоборд е изключително забавна и в същото време дава възможност за развиване на въображението, координацията око-ръка и фината моторика. Към геобордовете са разработени два албума с методика за работа и модели с различна степен на трудност. Представените в албума модели са препоръчителни за началния етап на обучение и са подредени по степен на сложност. В процеса на работата с Геоборд обучаемите могат да бъдат мотивирани за създаване на собствени модели, което влияе изключително добре върху развиване на въображението. Геобордовете и албумите са разработени от НЦРС по проект финансиран от Агенция за хората с увреждания.
Лекторите в семинара демонстрираха интерактивни игри, които могат да бъдат използвани при работата в центровете със слепи или слабовиждащи потребители.
Участниците в семинара обсъдиха необходимоста от провеждане на съвместна среща с представители на Агенция за хората с увреждания и Агенция за социално подпомагане и нейните структури по места.

 


Дата - 29-09-2015
Семинар в Дряново
Семинар в Дряново
Семинар в Дряново
Семинар в Дряново
Семинар в Дряново
Семинар в Дряново
Семинар в Дряново
Семинар в Дряново
Семинар в Дряново
Семинар в Дряново

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа