Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Среща с младежи, членове на Съюза на слепите в България


 

На 25.09.2015 г. председателят на ССБ проведе среща с младежи от осем града, участници в семинара за изучаване на есперанто. Тя беше организирана в изпълнение на "Дългосрочната програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г.", приета от 16-то Национално общо събрание на пълномощниците на Сдружението. Той запозна присъстващите с политиката на организацията за създаване на условия за личностно развитие и интеграцията в обществото на членовете на Сдружението до 35 год. възраст. Специално внимание беше отделено на основните дейности, заложени в програмата. Участниците в срещата зададоха много въпроси в областа на:
- осигуряването на достъп до информация;
- възможностите на сдружението за подкрепа в процеса на трудовата реализация;
- премахването на архитектурните бариери и подобряването на транспортната и комуникационна среда;
- промяна на обществените нагласи към хората със зрителни увреждания чрез организирането на информационни и антидискриминационни кампании, медийни изяви и др;
Васил Долапчиев - председател на ССБ, предостави детайлна информация във връзка с поставените въпроси и успешната реализация на проекта "Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания с изнесени офиси", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Реализираните дейности през периода 2013-2014 г. са изцяло в посока намиране на решения по дискутираните теми. Той обсъди с младежите и проблема за разделителната линия при защита правото на труд при уволнение на хората с увреждания, съгласно кодекса на труда и превръщането и в бариера за трудова реализация.

 


Дата - 29-09-2015
Среща с младежи, членове на Съюза на слепите в България
Среща с младежи, членове на Съюза на слепите в България
Среща с младежи, членове на Съюза на слепите в България
Среща с младежи, членове на Съюза на слепите в България
Среща с младежи, членове на Съюза на слепите в България

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа