Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Отчетно изборна кампания на Регионалните организации на Съюза на слепите в България


 

През месеците октомври и ноември 2015 г. се проведоха отчетно изборни  Регионални събрания на пълномощниците на Съюза на слепите в България. Те преминаха при спазване на Устава на организацията със следния дневен ред:

 

   1. Отчет на Регионалния управителен съвет за периода 2010-2015 г.

   2. Отчет на Регионалния контролен съвет за периода 2010-2015 г.

   3. Проектопрограма на Регионалния управителен съвет за периода 2015-2020 г.

   4. Проектопрограма на Регионалния контролен съвет за периода 2015-2020 г.

   5. Избор на председател на Регионалната организация.

   6. Избор на председател на Регионалния коннтролен съвет.

   7. Избор на членове на регионалния управителен съвет и на регионалния контролен съвет.

   8. Избор на пълномощници и резервни пълномощници за 17 НОСП на Съюза на слепите в България.

 

Във всичките Отчетно изборни регионални събрания на пълномощниците участваха 476 делегати.

Те обсъдиха дейността на своите организации и постиженията им в следните области:

 

   - Защита на правата на хората със зрителни увреждания и ограничаване на дискриминационните практики

   - Развитие на социалните услуги и осигураването на Помощно технически средства

   - Съдействие за трудова реализация

   - Осигуряване на достъп до информация, архитектурна и транспортна среда

   - Развитие на художественото творчество, спорта и туризма

   - Финансов отчет

   - Други

 

На много от отчетно изборните регионални събрания на пълномощниците присъстваха представители на местните държавни и общински институции. Те приветстваха делегатите и отговориха на въпросите им.

Васил Долапчиев - предесдател на ССБ и Емил Узунов председател на КС На ССБ взеха участие във всички събрания и запознаха присъсващите с дейноста на Сдружението в областа на интеграцитата на хората с нарушено зрение. Те коментираха основни проблеми в предстоящата пенсионна и здравна реформи отнасящи се до статуса на хората със зрителни увреждания и отговориха на въпроси.

 

За председатели на РУС и РКС бяха избрани:

 

РСО

РУС

РКС

София

Асен Алтънов

Иван Бакърждиев

Пловдив

Велик Атанасов

Коста Дечев

Варна

Методи Андонов

Бончо Бонев

Ст. Загора

Дина Желева

Александър Гогов

Сливен

Тодор Радев

Стефка Петкова

Бургас

Бинка Монева

Стойчо Миндов

Русе

Росица Маринова

Стефан Пенчев

Шумен

Любка Лазарова

Николай Василев

Габрово

Стефка Пенчева

Минчо Ганев

Плевен

Павлин Ангелов

Невенка Сотирова

Монтана

Атанас Иванов

Петър Божидаров

Благоевград

Борислав Лазаров

Милчо Порожанов

Смолян

Теменужка Миткова

Юлия Янска

Кърджали

Шюкран Исмаил

Финка Емилианова

Силистра

Петранка Стоянова

Йорданка Раданова

 

За членове на Регионалните колективни ръководни органи бяха избрани:


РУС – 102 членове на ССБ

РКС – 30 членове на ССБ

 

За 17-то НОСП на ССБ бяха избрани:


Пълномощници – 57 членове на Сдружението

Резервни пълномощници - 35 членове на Сдружението

 

 


Дата - 05-12-2015

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа