Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Покана за свикване на XVII-то НОСП


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква І-то заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 26-28.05.2016 г. от 15 часа в хотел "Хоризонт" - гр. Обзор.

 

Заседанието  да протече при следния дневен ред:

 

1. Избор на ръководство и помощни органи на ХVII-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ.

2. Доклад на мандатната комисия.

3. Отчет за дейността на Управителния съвет на ССБ за периода 01.06.2011 г.-30.04.2016 г.

4. Годишен  отчет за изпълнението на бюджета на ССБ  през  2015 г.

5. Отчет за дейността на КС на ССБ през периода 01.06.2011 г.- 30.04.2016 г.

6. Избор на председател на ССБ и председател на КС на ССБ.

7. Информация за дейността на търговските дружества на ССБ през 2015 г. 

8. Информация за дейноста на НЦРС - гр. Пловдив.

9. Избор на членове на Управителния съвет.

10. Избор на Контролен съвет на ССБ.

11. Приемане бюджет на Съюза на слепите в България за 2016 г.

12. Приемане Програма за дейността на ССБ през периода 2016-2021 г.

13. Обсъждане на постъпили сигнали и жалби.

 

 


Дата - 19-04-2016

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа