Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Обява към договор с АХУ


 

На 10.03.2016 г. Сдружение "Съюз на слепите в България”, на основание чл.52 от правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, подписа договор с Агенция за хората с увреждания на стойност 442 000 лева. Те са предназначени за изплащане на целева помощ за придружител на лицата с увредено зрение и намалена работоспособност над 90%, нуждаещи се от чужда помощ. Правоимащите ползват помощта до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции в размер 5 лв. на час.
Всеки гражданин, отговарящ на условията, може да се обърне към Регионалните и Териториални структури на Съюза на слепите в България, чиито координати може да намери на сайта на организацията. В срок до 31.05.2016 г. всеки трябва да подаде следните документи по образец:

1. Молба-декларация
2. Служебна бележка

Забележка: Формулярите се получават от председателите на регионалните и териториални структури.

Средствата  ще бъдат изплащани в офисите на Сдружението или чрез пощенски запис след превеждането им от Агенция за хората с увреждания на основание представената национална заявка в периода 01.09. - 30.10.2016 г.

 


Дата - 11-03-2016

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа