Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

"Успех" Варна на 60 години


 

Добро минало - неясно бъдеще

 

Съюзът на слепите в България, от момента на своето създаване през 1921 г., отделя голямо внимание на трудовата реализация на хората със зрителни увреждания. В началото на петдесетте години на миналото столетие, провежданата от държавата политика в областа на интеграцията на незрящите, дава възможност на организацията ни да пристъпи към мащабно решаване на този проблем. Започва изграждането на предприятия в страната, чието производство е съобразено с възможностите на хората с нарушено зрение. На 1.03.1956 г. отваря врати за своите 11 работника, от които 9 без зрение, производствено предприятие "Успех" Варна. 

То е третото в системата на Съюза на слепите в България и първото за трудова заетост за хора с увреждания в град Варна.

През следващите десетилетия "Успех” Варна се развива и достига своята кулминационна точка. Неговият персонал е 1270 работници и служители, от които над седемстотин  са със зрителни проблеми.

Обемът на годишно произвежданата продукция варира между 16-17 млн. лв. Предприятието има доминиращи позиции на пазара на електроинсталационни изделия и на капачки за пивоварната и безалкохолна промишленост. То реализира мащабно коопериране с държавната промишленост. В качеството си на доказан производител "Успех" Варна ползотворно партнира с електроапаратурен завод - Пловдив, завод за нестандартно оборудване - Добрич, Български държавни железници, Балканкар, Елпром - Варна и др. стопански структури.

Освен на вътрешния пазар предприятието осъществява успешен експорт на своите стоки в Съветския съюз, Румъния, Югославия, Ливан, Сирия и др. държави.

Марката "Успех" се превръща в гаранция за качество и успешно бизнес партньорство.

Настъпилите дълбоки обществено- политически и икономически промени в страната след 1990 година доведоха до оттегляне на държавната подкрепа в тази област. Вследствие на това започна процес на съществено свиване на произвежданата продукция. Персоналът драстично намаля и днес той е само 38 работници и служители, от които 14 със зрителни и друг вид увреждания.

Инициативният комитет за организирането на 60 годишния юбилей успешно реализира предвидената богата програма.

"Няма пълноценна интеграция без трудова реализация" - под този надслов беше реализирана изложба отразяваща историята и развитието на предприятието в снимки и произвеждани изделия.

Г-н Калинов - управител на фирмата, откри изложбата и приветства гостите.

Присъстващите с голям интерес разгледаха материалите. Срещата на повече от 200 бивши и настоящи работници и служители на предприятието предизвика много радост, но и много сълзи в очите.

 

Пресконференция

 

В нея взеха участие инициативният комитет за тържественото честване на юбилея: Васил Долапчиев - председател на ССБ, Мариана Кърковска - главен секретар на АХУ, Екатерина Ташкова - директор на Дирекция "Интеграция на хората с увреждания", членовете на Управителния съвет на организацията и представители на медиите - БТВ, БНТ2, Телевизия Черно море, Радио Варна, Медицински университет - телевизия Варна и др.

Председателят на ССБ, след като направи историческа ретроспекция на развитието на предприятието акцентира върху настотоящите проблеми.

Той каза: "През изминалите 26 години държавата изцяло оттегли подкрепата си за специализираните предприятия за заетост на хората с увреждания. Провежданата политика за тяхното социално включване е неефективна. Тя води до намаляване качеството на техния живот и изхвърлянето им в периферията на обществото. През 1990 г. общият брой на работещите в специализираните предприятия в системата на организацията ни е 8800 човека, от които повече от 5 хил. са със зрителни увреждания. Днес картината в цифри е катастрофална. От 12 предприятия със 34 филиала към тях са останали само 4 търговски дружества, осигуряващи трудова заетост за хора със зрителени проблеми. Техния персонал общо е 163 работници и служители, от които 67 са незрящи.

Г-жа Кърковска, представи действащите програми на Агенцията за хората с уврежданя, подкрепящи трудовата реализация на хората със специфични възможности. Тя коментира провежданата политика в тази област и необходимоста от разширяване на нейният обхват.

 

Тържествен юбилеен концерт

 

В 14 ч. на 01.03.2016 г. в Културния дом на предприятието, бе поставено началото на тържествения концерт. Г-н Калинов управител на "Успех" Варна приветства гостите.

Председателят на ССБ във финала на своето слово каза:

Уважаеми госпожи и господа, 

"През 21 век степента на цивилизованост на всяка държава се оценява и по отношението и към хората с увреждания. През 2012 г. България ратифицира "Конвецията на ООН за правата на хората с увреждания", което ни задължава да променим водените секторни политики към тази социална група. В кратки срокове трябва да се доближим до европейските стандарти и добри практики за социално включване на хората в неравностойно положение. Интеграцията е сложен и комплексен процес, но истината е много проста - "Няма пълноценна интеграция, без трудова реализация". Затова Съюзът на слепите в България с целият си ресурс ще продължи да се бори за промяна на статуквото и повишаване качеството на живот на хората с нарушено зрение."

Приветствие от името на АХУ поднесе г-жа Кърковска.

В изпълнение на решение на УС на ССБ, г-н Долапчиев награди:

Със статуетката HUMANITATIS CAUSA - "Успех" Варна, за дългогодишен и значим принос за трудовата реализация и социалното включване на хората със зрителни увреждания.

Със златни значки - останалите живи учредители на предприятието с повече от 40 годишен трудов стаж в него: Йовко Димитров, Янко Друмев и Любомир Асенов.

Прочетени бяха поздравителните адреси от:

Президента и зам.-Президента на Република България, Министерство на труда и социалната политика, областният управител, Асоциацията на невиждащите експерантисти в България, фондация "Съпричастие", училището за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" гр. Варна, предприятията за трудова заетост на хора със слухови и физически увреждания - ЕООД "Тих труд" и ТПК "Родина", и много други.

Прожектиран беше филм, в който на фона на богат снимков материал, незрящи учредители, работници и ръководители на предприятието и регионалната организация на Съюза на слепите във Варна дадоха интервюта.

Всички присъстващи имаха възможността да се насладят на изкуството на художествено-творческите състави и индивидуални изпълнители на регионална организация Варна - вокална група "Еделвайс" със солистка Елена Кожухарова, женски хор за обработен фолклор, трио "Надежда", оркестър за народна музика "Спектър", мъжка вокална група за народни песни със солисти Петър Дечев и Михаил Ганев, състав за художествено слово "Зари" и др.

Препълнената зала беше изпълнена с много незабравими емоции и бурни акламации.

 

 


Дата - 16-03-2016
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години
"Успех" Варна на 60 години

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа