Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Национален турнир по спортна табла за незрящи 2016


 

От 1 юни стартира изпълнението на Проект "Национален турнир по спортна табла за незрящи 2016", финансиран от Агенция за хората с увреждания. Изпълнител на проекта е Спортен клуб за хора с увреждания "Бялата лястовица - Габрово".

Турнирът се проведе от 25 до 28 август 2016 г. в почивна станция "Поп Харитон".

Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" определи на турнира статут на Държавно първенство по спортна табла за хора със зрителни затруднения. Първенството се проведе по утвърдените от Управителния съвет на федерацията Наредба и Програма.

Спортен клуб за хора с увреждания "Бялата лястовица - Габрово" е учреден на 25.01.2011 година в град Габрово от незрящи и слабовиждащи граждани - членове на Съюза на слепите в България, придружители, хора с различни по вид и степен увреждания, спортни специалисти и доброволци. Сдружението работи ефективно от своето учредяване, изпълнявайки дейностите за реализация на основната цел, определена в устава на организацията: интеграция на хората с увреждания чрез физическа култура, спорт и туризъм, развитие на спортове, адаптирани за хора със зрителни нарушения:

- спортна табла, шахмат, стрелба с лък,

- колоездене с велосипед тип "Тандем";

- спортни игри "on-line", адаптирани чрез специализиран софтуер за незрящи;

- група за ритмотерапия в секция за фолклорни танци.

Клубът ползва безвъзмездно зала за фитнес, кинезитерапия и лечебен масаж за двигателна рехабилитация на хора с проблеми в опорно-двигателния апарат. Секцията за фолклорни танци разполага с репетиционна зала с мултимедия. Възможностите за разнообразни и системни спортни и културни занимания, осигурени от Сдружението, дават шанс на хората със сензорен и функционален дефицит за социализация, релаксация и подобряване на здравния статус и съхранената работоспособност. Те са необходимото условие за изграждане на личностния интегритет и духовно израстване, което рефлектира в по-високо качество на живот.

Проект "Национален турнир по спортна табла за незрящи 2016" си постави амбициозна цел:

Постигане на по-пълноценно и по-широкообхватно социално включване на незрящите хора чрез участие в национален турнир по популярен и общодостъпен спорт, адаптиран към специфичните им потребности,  произтичащи от зрителния дефицит.

 

Стойност на  Проекта:

 

Размер на субсидията от АХУ: 14 547,53 лв.

Размер на личния принос на кандидата: 770,00 лв.

Обща стойност на проекта: 15 317,53 лв.

 

Причините за избор на мероприятия с публична спортна изява, в които преките бенефициенти - спортисти със зрителни проблеми, са активни участници, са обусловени от актуалната ситуация в социалната сфера. Въпреки развитието на социалните услуги в общността, програмите и мерките за субсидирана заетост и проектите на НПО, значителна част от хората с увредено зрение остават все още в изолация. Затруднената мобилност и ориентиране, враждебната, недостъпна архитектурна среда, липсата на лични и социални асистенти са ограничения, които могат да бъдат преодолени от стабилна мотивация, силна воля и стремеж  към постигане на целта - качества, които се създават и развиват в процеса на мотивирани спортни занимания. Излизайки от изолацията и участвайки активно в спортни събития, незрящите  разширяват периметъра на социалните си контакти. Участието в спортни прояви е атрактивна идея за осмисляне и ползотворно провеждане на свободното време. Постоянните занимания постепенно се превръщат в хоби с необходимите благоприятни социални последици.

Идеята на екипа при разработката на настоящия проект беше още в началния етап от неговата реализация в предвидените проектни дейности да се включат възможно най-много хора от целевата група. За тази цел покани за участие  бяха изпратени до  всички Спортни клубове, които работят за развитие на спорта за незрящите. Условието за провеждане на предварителни вътрешни турнири обогати спортния календар на клубовете. Надпреварата за излъчване на най-добрите, които да се изявят на по-високо ниво даде на незрящите спортисти от всички клубове усещането за принадлежност към конкретната микро общност, за собствената значимост. Регламентът всеки от клубовете да излъчи първите трима от вътрешния турнир осигури равнопоставеност и равен достъп до участие в Националния турнир. Заедно с класиралите  се състезатели, в турнира участваха и първите четири победители от миналогодишния национален шампионат. Така едновременно се постигна: продължаване на традицията, приемственост на изявите, високо ниво на спортното майсторство и включване на нови участници. В този смисъл конкурсното предложение пряко кореспондира с изискванията на компонент 2 от Методиката на АХУ - преките бенефициенти да са активни участници в мероприятия с публична спортна изява на регионално и национално ниво.

Националният турнир по спортна табла за незрящи се проведе в комплекс "Поп Харитон", в полите на Стара планина, само на 800 метра от Дряновския манастир, разположен в горски парк, на брега на живописната Дряновска река. Базата е собственост на Съюз на слепите в България, изцяло реновирана и напълно адаптирана за специфичните потребности на зрително затруднени клиенти. Комплексът разполага с конферентна зала, ресторант и лятна градина. В близост има плувен басейн, природни и исторически забележителности, национални туристически обекти. Местоположението - в централната част на България и удобните транспортни връзки с железопътен и автомобилен транспорт, създава добри условия за спортните клубове по отношение на логистиката.

Участието на впечатляващия брой от 21 неправителствени организации (спортните клубове, регистрирани във Федерацията на спортните клубове за хора със зрителни увреждания) съдейства за реализацията на приоритетите на АХУ за изпълнение на националната политика за интеграция на хората с увреждания, посредством активната и целенасочена дейност на организациите  с нестопанска цел от  неправителствения сектор. Дейностите по проекта са уверените крачки на тези неправителствени организации - спортните клубове, в посока на преодоляване на изолацията и приобщаване на хората с увреждания към активно участие в живота на общността. Целите на третия  сектор са в унисон с приоритетните цели на АХУ за интеграция и реинтеграция на хората с трайни увреждания, към преодоляване на тяхната социална изолация и постигане на трайното им социално включване.

Ежегодните вътрешни турнири в спортните клубове стимулират и насърчават хората с увреждания към пълноценно участие, към усвояване на знания и умения, към духовно израстване. Атмосферата на отборния дух и здравословната надпревара са насочени към общите цели на АХУ "създаване на благоприятна среда в микрообщностите и развитие на възможности за пълноценен живот на хората с трайни увреждания чрез активното им включване в  спортни прояви".

Възможността на преките бенефициенти да участват в мероприятия на национално ниво, където да премерят силите си с други хора с техните проблеми е в посока на изпълнение целта на АХУ за повишаване на обществената значимост и на личностното самочувствие на хората с увреждания, до приобщаването им към регионални и национални спортни прояви.

Информацията в публичното пространство за прякото участие на незрящи хора в национален турнир по един от най-популярните общодостъпни спортове - таблата, допринесе за осъществяване на целите на АХУ за промяна на обществените възприятия към хората с трайни увреждания като пълноценни български граждани. Поставянето им в центъра на общественото внимание се реализира с позитивите от прякото им участие в обществено значими изяви.

Преките бенефициенти по проекта са хора с намалена работоспособност 71% и над 71% в следствие на увреждане на зрението. Неотложна потребност е воденето на здравословен начин на живот, който предполага повече двигателна активност и укрепване на физическото и психичното здраве. Затруднената  самостоятелна мобилност и ориентиране в непозната среда позволяват на незрящите да упражняват предимно спортове, които изискват по-малко движения. Невъзможността да се поддържа зрителен контрол върху собствените и на другите действия изисква спортовете да са съобразени с ограниченията и адаптирани към специфичните възможности на хората с нарушено зрение. Незрящите имат ежедневна нужда от смислено и ползотворно използване на огромния ресурс от свободно време. В този смисъл настолните игри като таблата са достъпни и подходящи занимания.

Нуждата от социални контакти е присъща на всички хора, но с особена значимост за преодоляване на изолацията на хората с нарушено зрение. Спортната табла е подходящ посредник в общуването с хората от близкото обкръжение, съседи и приятели, хората от общността. Адаптирана за нуждите на незрящите релефна игра, с тактилен контрол, е подходящо средство за интеграция. Няма причини незрящият да не играе със зрящ, стига между съперниците да има коректност и доверие. Нарушението или пълната липса на зрение провокира у незрящите постоянна нужда от себедоказване и личностна изява. Организирането на спортни прояви удовлетворява потребностите от социално включване, равнопоставеност и равен достъп до престижни спортни прояви. Участието в тях насърчава и стимулира желанието за участие в тренировъчна дейност за повишаване на спортните умения, майсторство и стремеж за надмогване на  ограниченията, за справяне с житейските ситуации. Приятните емоции и радостта от постиженията  мотивират нови почитатели на спорта да започнат активни занимания. Спортът създава борбени и конкурентноспособни хора. Заниманията мотивират хората с увреждания, подтикват ги към креативни преживявания: предизвикателството на състезанието, възстановяването, любовта към спорта, познанието, развитието на спортни умения, усещането да си част от отборния дух. Съревнованието дава здравословното чувство за напредък и успех, дава възможност да се открият собствените потенциали и ограничения дава едно по-добро себепознание, подобрява увереността, самоконтрола и инициативността.

Спортната табла е един от най-популярните спортове у нас. Голяма част от терминологията, прилагана в играта, е станала нарицателна, а закачките между играчите - крилати фрази. Адаптирана за незрящи, релефната или тактилна табла е достъпна, подходяща и атрактивна игра. Регламентът на проекта позволи всички клубове да изпратят най-добрите си състезатели, които да се срещнат в друга среда, с други най-добри, където ще е налице дух на борбеност и повишен залог за победа. По този начин чрез конкурсното предложение се повиши интересът към спорта сред незрящите, създаде се усещане за "голямата общност" на любителите на спортната табла, генерираха  се подходящи мотиви и стремежи за овладяване на древната игра. В събитието участваха 90 души, от които 64 състезатели с нарушено зрение; 20 придружители-асистенти, които като наблюдатели, съдействаха за безпроблемното провеждане на отделните срещи. Съдии: Георги Гергов - главен съдия и оперативни съдии - Стела Стефанова и Любомир Василев. Административен екип в състав: Ръководител на проекта - Стефка Пенчева, Технически сътрудник - Маринела Костова и Счетоводител - Ваня Куюмджиева.

След изиграване на 8-те кръга, финалният квартет придоби следния вид:

Първо място и шампион по спортна табла за 2016 г. - Тодор Георгиев от СК "Бялата лястовица" - Габрово;

Второ място и вицешампион - Иван Кожухаров от СК "Раховец" - Горна Оряховица;

Трето място и бронз за Томо Томов от СК "Феникс" - Монтана;

Четвърто място - Пламен Бакърджиев - СК "Пираните" - София.

Поднасяме благодарност на всички незрящи и слабовиждащи спортисти,  на асистенти, съдии и доброволци. Успехът на проекта дължим на професионалната методическа и практическа помощ на специалистите от агенцията за хората с увреждания, Съюза на слепите в България и Федерация "Спорт за хора с увредено зрение".

 

Стефка ПЕНЧЕВА

СКХУ "Бялата лястовица"

 

 


Дата - 16-09-2016
Национален турнир по спортна табла за незрящи 2016
Национален турнир по спортна табла за незрящи 2016
Национален турнир по спортна табла за незрящи 2016

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа