Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Второ заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България


 

От 25 до 27май 2017 г. в ПС "Поп Харитон", гр. Дряново се проведе второто заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците. От избраните 57 пълномощника присъстваха 54. Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2016 г.

2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2016 г.

3. Програма за дейността на ССБ през 2017 г.

4. Отчет за дейността на Контролният съвет на ССБ през периода м. април 2016 г. - м. април 2017 г.

5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2016 г.

6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2016 г.

7. Приемане на бюджет на ССБ за 2017 г.

8. Приемане изменение и допълнение на Устава на ССБ.

9. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI-то Национално общо събрание на ССБ.

 

Заседанието премина при добра организация и след задълбочени дебати, бяха приети отчетните и програмните документи. С цел усъвършенстване дейноста на организацията пълномощниците приеха изменение и допълнение на Устава на сдружението.

По случай 50 годишния юбилей на популярния незрящ певец Орхан Мурад председателя на ССБ му връчи златна значка за изключителни заслуги в областа на интеграцията на хората без зрение.

Отчетът и Програмата можете да изтеглите от тук или от рубриката "Вътрешно съюзни нормативни документи", стр. 4

 

 


Дата - 12-06-2017

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа