Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Заседание на Балканския консултативен съвет на Националните организации на слепите


 

На 08 и 09 юни 2017 година в кампуса на Тракийския университет в град Одрин, Република Турция, се проведе 25-то отчетно-изборно събрание на Балканския консултативен съвет (БКС) към Европейския съюз на слепите. В заседанието участваха представители на Босна и Херцегования, България, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция, Черна Гора и Косово - като наблюдатели. Отсъстваха делегациите на Албания, Кипър, Македония и Хърватия.

Заседанието бе открито от Председателя на БКС - Бранко Сузич /Босна и Херцеговина/. Приветствия към присъстващите поднесоха:

1. Тюрхан Ичли - Председател на Федерацията на слепите в Република Турция (ФСТ).

2. Емин Демирджи - завеждащ "Международни връзки" при ФСТ, член на Борда на Европейския съюз на слепите и негов представител в ръководството на Световния съюз на слепите.

3. проф. д-р Ерхан Табакоглу - Ректор на Тракийския университет в град Одрин

4. Реджеп Гюкан - кмет на град Одрин.

Със ставане на крака и едноминутно мълчание беше почетена памета на Теодор Лападату - дългогодишен председател на Румънския съюз на слепите и един от основателите на БКС и на Фадил Мучич - председател на съюза на слепите в Черна гора.

Представителите на всяка страна членка изнесоха кратки доклади относно състоянието и дейноста на организациите им. Те коментираха новостите в националните законодателствата на страните им и политиката за хората с увреждания. Отделено беше внимание на развитието на процеса по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Проведе се дискусия за реализирани проекти и съществуващи донорски програми в Европейския съюз.

Председателите на организациите коментираха работата с младежите и жените с цел повишаване на тяхната активност в дейноста на сдруженията и интеграцията им в обществото.

Проведе се дискусия относно възможностите за коопериране на страните от Балканския регион в подкрепа защитата на правата на хората с увреждания.

Отделено беше внимание на дейностите, които да трябва да залегнат в план-програмата на БКС за следващия три годишен мандат.

Беше проведен избор за председател на БКС за периода 2017-2020 година. С пълно мнозинство за председател на БКС бе избран Васил Долапчиев - председател на  Съюза на слепите в България и за негов заместник Тюрхан Ичли - Председател на Федерацията на слепите в Република Турция.

Гръцката делегация предложи 26-тото заседание на БКС през 2018 г. да се проведе в Атина, което беше прието единодушно.

 

 


Дата - 15-06-2017
Заседание на Балканския консултативен съвет на Националните организации на слепите
Заседание на Балканския консултативен съвет на Националните организации на слепите
Заседание на Балканския консултативен съвет на Националните организации на слепите
Заседание на Балканския консултативен съвет на Националните организации на слепите
Заседание на Балканския консултативен съвет на Националните организации на слепите

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа