Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Спортният риболов - активна форма за интегриране на хора със зрителни увреждания


 

Сдружение "Спортен клуб за лица с увреждания Изгрев" гр. Пловдив в изпълнение на проект "Спортният риболов - активна форма за интегриране на хора със зрителни увреждания", финансиран от Агенцията за хората с увреждания, проведе турнир по спортен риболов и кръгла маса. Специфичната цел която бе поставена в проекта е излизане на хора със зрителни увреждания от състояние на социална изолация чрез участие в състезание по спортен риболов, осигуряващо личностна самоизява и удовлетвореност от практикуването на избрания спорт.

Турнирът се проведе на язовира в село Ловни дол, Община Севлиево на 12 юли 2017 г. В него взеха участие 60 състезатели от 20 спортни клуба на хора със зрителни увреждания.

Бяха връчени и 3 отборни награди определени по тегло на улова:

Първо място - СКХЗУ "Пауталия спорт 2005" гр. Кюстендил.

Второ място - СКИ "Пираните" гр. София.

Трето място - СКХУ "Раховец 2011" гр. Горна Оряховица.

Бяха връчени и 3 индивидуални награди:

- За първа уловена риба - Иван Боянов Кожухаров - СКХУ "Раховец 2011" гр.Горна Оряховица.

- За най-голяма уловена риба - Александър Асенов Костов - СКХЗУ "Пауталия спорт" гр.Кюстендил.

- За най-много уловена риба като тегло - Александър Асенов Костов - СКХЗУ "Пауталия спорт" гр.Кюстендил.

Васил Долапчиев - председател на ССБ приветства участниците в турнира и награди състезателите заели призови места.

На 13-ти юли се проведе Кръгла маса. Тя бе водена от д-р Иван Янев - Председател на Федерацията Спорт за хора със зрителни увреждания, а дискусиите и фокусирането на изказванията върху въвеждането на ключови местни практики се осъществи от модератора Стоян Зайков. Кръглата маса протече по две тематични рамки:

Първа тематична рамка - "Социална интеграция на хора със зрителни увреждания чрез адаптирана физическа активност и спорт".

Втора тематична рамка - "Добри национални и европейски практики за спорт за хората със зрителни увреждания и възможностите на местните клубове".

На Кръгла маса присъстваха над 85 участници. Те дискутираха и обсъдиха ефективни мерки за участие на хора със зрителни увреждания в спортни занимания, подобряване качеството на живот, физическата и психическа дееспособност, възможностите за личностна реализация за социална интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот. Кръглата маса фокусира вниманието на местните клубове върху различните и адаптивни към състоянието на всеки човек със зрително увреждане форми на спортна дейност. Представиха се добри български и европейски практики в спорта за хората със зрителни увреждания и се дискутира върху възможностите за развитие на местните клубове.

 

 


Дата - 14-07-2017
Спортният риболов - активна форма за интегриране на хора със зрителни увреждания
Спортният риболов - активна форма за интегриране на хора със зрителни увреждания
Спортният риболов - активна форма за интегриране на хора със зрителни увреждания
Спортният риболов - активна форма за интегриране на хора със зрителни увреждания
Спортният риболов - активна форма за интегриране на хора със зрителни увреждания
Спортният риболов - активна форма за интегриране на хора със зрителни увреждания

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа