Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Стартиращ проект на ССБ


 

Съюз на слепите в България разработи проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица", с който кандидатства и беше одобрен за финансиране от Социална програма на "М-тел" ЕАД "Грант М-тел". Проектът стартира на 01 юли 2008 год. и е със шестмесечен срок за изпълнение.
Целта на проекта е подпомагане на социалното включване на зрителнозатруднени лица – деца и възрастни - чрез осигуряване на по-добра училищна подготовка и възможности за трудова реализация. За осъществяване на така поставената цел е предвиден комплекс от дейности, включващ:
- запис на учебна литература, изучавана от І до ІV клас на компакт дискове;
- подобряване на качеството на "говорещите книги" за слепите хора, записвани в Специализираното студио към ССБ чрез осигуряване на брайлов принтер за отпечатване на хартия на етикети, обложки на релефно-точков /брайлов/ шрифт;
- провеждане на курс по тапицерство за зрителнозатруднени лица в Националния център за рехабилитация на слепи, гр. Пловдив;
- повишаване на информираността на обществото за проблемите и възможностите на целевата група чрез организиране на изложба на произведените в хода на проведения професионален курс продукти и текущо разгласяване на целите, дейностите и резултатите от проекта.
Основните очаквани резултати са: Издадени 50 заглавия говорещи книги за деца /и вързастни/ на световно известни автори, записани на КД; Осигурен свободен достъп за 123 незрящи ученици до литературната съкровищница и равнопоставеност при запознаване с литературните произведения за деца, включени в "Библиотека на ученика"; Създадени подходящи условия в двете специализирани училища за нормална подготовка на учениците със специфични образователни потребности и за пълноценно протичане на учебния процес в часовете по литература; Създадена практически нова среда за ефективно социално включване на млади, учещи се хора още от най-ранната им възраст. Закупуването на брайлов принтер ще осигури качествено подобряване на говорещите книги, записвани в Специализираното студио към ССБ и ще даде възможност на слепия читател да се запознава веднага, без разход на време и усилия, със заглавието и съдържанието на книгата, която държи в ръцете си. В резултат на провеждането на курса по тапицерство за зрителнозатруднени 3 лица с нарушено зрение ще придобият трайни практически умения и възможност за практикуване на нова професия.
Дейностите ще се извършват в Специализираното студио за звукозапис на ССБ, гр. София и в Националния център за рехабилитация на слепи, гр. Пловдив, който е партньор по проекта.
В подкрепа на настоящия проект са привлечени ресурси и от други две външни фирми: "БС Дизайн" ООД и "Мур Стивънс БулМар" ООД. На 21 юли от 11 часа в седалището на ССБ, гр. София, ул. "Найчо Цанов" 172, ще се проведе пресконференция за обявяване стартирането на проектните дейности.

 


Дата - 04-07-2008

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа