Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

СъобщениеНа 21 юли 2008 г. в сградата на Съюза на слепите в България, ул. Найчо Цанов 172, се проведе пресконференция по повод стартирането на проект „Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица”, който беше одобрен за финансиране по социалната програма на Мобилтел - „Грант М-тел”.
Проектът беше представен от екипа по управлението му, присъстваше и представител на организацията партньор – Национален център по рехабилитация на слепи, гр. Пловдив. Присъстваха още зам.-директора на СОУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл” г-н Велков, директора на Ресурсен център за интегрирано обучение и възпитание на ученици със специални образователни потребности, гр. Благоевград – г-жа Керемидчиева, специалисти от Централно управление на Съюза на слепите в България. От поканените медии се отзоваха журналисти от БТА. За отразяване на пресконференцията присъстваше и редактор от сп. ”Зари”, печатен орган на ССБ.
След изложената информация за дейностите и целите на проекта, от екипа за изпълнение на проекта отговориха на питанията на журналистите. Най-много въпроси предизвика професионално-подготвителния курс по тапицерство, извършван по проекта, който към този момент вече беше стартирал. Стана ясно, че подготвяните тапицери от НЦРС имат впоследствие реалната възможност за трудова реализация, като до момента процента на заетите в бранша квалифицирани в НЦРС тапицери е около 50 %. Друг въпрос беше свързан с това има ли степента на зрително увреждане значение за осъществяването на тази професия. Оказа се, че за изпълняването на дейностите и манипулациите в тапицерството е необходимо да е налице процент остатъчно зрение. Г-н Велков се изказа за ползите от проектните дейности за другата включена целева група – учениците от 1-ви до 4-ти клас и даде положителна оценка на подбора на литературни заглавия, обект на записване върху компактдискове по проекта.
С отговарянето на всички въпроси, пресконференцията приключи.

Настоящото стана възможно благодарение на Програма „Грант М-тел”, финансирана от Мобилтел ЕАД. Изразените тук становища са на автора /ССБ/ и не отразяват непременно мнението на Мобилтел ЕАД.


Дата - 31-07-2008
Съобщение

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа