100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


 

От: Национално представителните организации на и за хора с увреждания

 

Относно: Предложения за промяна в Наредбата за медицинската експертиза с цел преодоляване на негативните последици от реформата в тази област.

Уважаеми госпожи и господа,

На 25.02.2019 г. се проведе среща между зам. министъра на здравеопазването Жени Начева и представители на Национално представителните организации на и за хора с увреждания.
Отчитайки шестмесечните резултати от прилагане на Наредбата за медицинската експертиза, участниците се договориха:

1. Спешно да бъде променена МЕТОДИКАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОТПРАВНИТЕ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ (ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ) В ПРОЦЕНТИ към Наредбата за медицинската експертиза:
'Когато са налице няколко увреждания, две и повече, довели до 50%  и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК."

2. С цел по-справедлива оценка на вида и степента на уврежданията в срок до два месеца да бъде извършен анализ, обсъдени предложения и нанесени изменения в "Приложение №1 към чл. 63 "ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В ПРОЦЕНТИ" към Наредбата за медицинската експертиза.

Национално представителните организации на и за хора с увреждания!

 

 


Дата - 25-02-2019

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа