100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Международна среща в рамките на Балканския консултативен съвет


 

От 11 до 14 ноември в хотелски комплекс "Поп Харитон" - Дряново, бе проведена среща между представители на 7 от страните-членки от Балканския консултативен съвет на организациите на слепи.
Основните теми на срещата бяха:
- брайловата грамотност - история, настояще и бъдеще;
- брайловата грамотност сред младежите;
- брайловото писмо в света на новите технологии;
- говорещата книга - прозорец към света на световната литературна съкровищница, технология или естетическо удоволствие.
В срещата взеха участие: Ервин Муха - Албания, Наталия Честруга и Олга Лева - Молдова, Катерина Бигович и Драгана Лазович - Черна Гора, Коце Димов - Северна Македония, Изабела Думитра - Румъния, Горан Печанац и Виолета Ванкович - Сърбия и Марина Петкова и Стоян Васев - България.
Участниците обмениха ценна информация по отношение на развитието на брайловото книгопечатане, новите технологии, приобщаването на незрящите младежи към брайловото ограмотяване, проблемите с интегрираното обучение на слепи и слабовиждащи деца в масови училища и необходимостта от обучението им на брайлово писмо.
В рамките на срещата бяха също обсъдени ролята и мястото на аудио-книгата в живота на хората, лишени от зрение, обогатяването и осъвременяването на фонобиблиотеките, въпросът за авторските права и ратифицирането на "Договора от Маракеш", различни видове софтуер за обработка и създаване на аудио от текст.
Обменен беше полезен опит в областта на тематичните печатни материали, както и аудио-записите.
Презентации по темите представиха Димитрина Михайлова, Марина Петкова и Стоян Васев, а също и колегите от гръцкия съюз на слепите, които бяха така любезни да изпратят свой кратък доклад.
След оживените дискусии, основните изводи бяха, че независимо от развитието на новите технологии, брайловата грамотност остава единственият начин за четене и писане на хората, лишени от зрение и независимо от редуцираната му в последно време употреба, незрящите хора трябва да бъдат стимулирани да го изучават.
От споделената информация стана ясно, че в страните от Балканите проблемът с авторските права е решен, с изключение на Албания. Остава обаче проблемът с Интегрираното обучение и все по-сериозна става заплахата от закриване на специализираните училища.
По този проблем, всички участници в срещата се обединиха около становището "За интеграция и интегрирано обучение, но против начините, с които то бива налагано".

 

 


Дата - 15-11-2019

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа