100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ВАЖНО! V–то заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


 

I. Управителният съвет на Съюз на слепите в България, на основание чл.18, ал.2 от Устава на ССБ, свиква V-то заседание на ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на Сдружението на 22-24 юли 2020 г. в хотел „Поп Харитон” гр. Дряново.
 Начален час на заседанието - 15.00 часа на 22.07.2020 г.

II. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2019 г.;
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2019 г.;
3. Програма за дейността на ССБ през 2020 г.;
4. Отчет за дейността на Контролният съвет на ССБ през 2019 г.;
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2019 г.;
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2019 г.;
7. Приемане на бюджет на ССБ за 2020 г.;
8. Промени в Устава на ССБ;
9. Информация за дейността на Технологичния съвет към ССБ;
10. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI Нациoнално общо събрание на ССБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ: /П/
/В.Долапчиев/

 

Поканата може да свалите от тук:

 

 


Дата - 11-05-2020

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа