Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Проведен семинар


На 2, 3 и 4 октомври в Стара Загора се проведе семинар по актуални проблеми на българското законодателство, касаещо хората с увреждания. Семинарът е част от проект “Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Семинарът беше тридневен и в него участваха 94 човека – членове от регионалните и местни структури на ССБ.

 

Тематично семинара е структуриран по следния начин:
І тема:
Институционални рамки за хората с увреждания в България и в ЕС – основни ценности и принципи. Лични права на хора с увреждания. Правото на образование и труд.
ІІ тема: Законова среда и социално предприемачество за хората с увреждания. Трудова заетост на хората с увреждания – специфични практики и успехи в европейските страни.
ІІІ тема: Социалното приобщаване на хората с увреждания. Създаване на достъпна среда – действащи нормативни документи за транспорт и телекомуникации за хората с увреждания.
ІV тема: Насърчаване информираността на обществото по отношение на проблемите на хората с увреждания. Институционални рамки за разработване и приложение на политики по отношение на хората с увреждания.


Дата - 08-10-2008

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа