100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


 

Национално представителни организации на и за хората с увреждания провеждат поредица от срещи с политически партии и кандидат-президентски двойки

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет и признати с акт на Министерски съвет, в продължение на 25 години сме официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности.
Във връзка с предстоящите парламентарни и президентски избори в България, инициираме провеждането на поредица от срещи с кандидат-президентските двойки и с представители на основните политически партии с цел да се запознаем с позициите, които ще отстояват в областта на:
- приобщаващото образование;
- здравеопазването;
- социалните услуги и подпомагане;
- трудово и пенсионно законодателство;
- други области на политиката за социално приобщаване на хората с увреждания;
Нашите сдружения представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, ние поемаме ангажимента да ги запознаем с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания в нашата страна на съответните партии и кандидат-президентски двойки.
По време на срещите планираме и да споделим натрупаните проблеми в различни сфери на сложният и продължителен процес на интеграция на хората с увреждания в обществото и да обсъдим политиките за повишаване на качеството на техния живот.
С активната си работа през последните години ние успяхме поне да запазим вече постигнатото досега, но смятаме, че трудностите, които срещаме в развитието на една по-добра и приобщаваща среда, могат да бъдат преодолени и чрез заявяването на ясна политическа воля и отговорност от страна на всички институции и политически партии.
Първата планирана среща ще се проведе с представители на БСП на 27 октомври 2021, сряда, от 15.00 ч. на бул. „Дондуков“ 11.

 

 

 


Дата - 26-10-2021

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа