100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Среща с коалицията ГЕРБ-СДС


 

Национално представителните организации на и за хора с увреждания се срещнаха с представители на коалицията ГЕРБ-СДС. В срещата участваха Деница Сачева – водач на листата в Добрич (бивш социален министър), проф. д-р Костадин Ангелов (бивш министър на здравеопазването) и Павел Савов.
"Ще работим за изграждане на Държавната агенция за хора с увреждания на директно подчинение на Министерския съвет, за да координира дейността във всички посоки – здравеопазване, образование, социални услуги, пазар на труда", каза Деница Сачева.
Друга голяма заявка е изцяло нова система за социално подпомагане и нов кодекс за социална закрила, който да обединява цялото законодателство – Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца и други нормативни документи. Идеята е социалните помощи да станат много по-целенасочени и да обхващат една сериозна група хора.
Ще продължи инвестицията в образователни технологии, средства и социални иновации. Предвижда се създаване на фонд за социални иновации към социалното министерство, където ще могат да кандидатстват както социални предприятия, така и хора с предприемачески дух.
"Винаги сме насърчавали защитената заетост за хора с увреждания и ще продължим да го правим и в бъдеще. Смятаме, че трябва да се развиват социални услуги, защитена заетост за хората с увреждания и насърчаване на повече работодатели да наемат хора с увреждания – за да може наистина да има независим живот", каза още Сачева.
Проф. Ангелов посочи като основен проблем реформите в ТЕЛК.
"Имахме амбицията да направим процеса изцяло електронизиран, но трудността идва не от административното ни нежелание, а от хората, които работят в тази система – те са в напреднала възраст и имат сериозен проблем в работата с електронни устройства. Този вътрешен отпор беше труден за преодоляване."
"Другият проблем е достъпът до здравеопазване на хората с увреждания. Пандемията показа, че най-уязвимите са най-лишени от здравеопазване. Голяма част от лечебните заведения на практика са недостъпни. Оказва се, че нашата здравна система обслужва с предимство здравите", каза още той.
В срещата участваха Национално представителните организации на и за хора с увреждания - Съюз на инвалидите, Съюз на слепите в България, Национален съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Център за психологически изследвания, Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, Асоциация на родителите на деца с увреден слух и Асоциация на родителите на деца с епилепсия.

 

 


Дата - 02-11-2021
Среща с коалицията ГЕРБ-СДС

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа