100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ПП "Продължаваме промяната" заяви, че ще работи в партньорство


с национално представителните организации на и за хората с увреждания.

 

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха среща с ПП "Продължаваме промяната" на 3 ноември 2021 г. с цел да представят проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидат-президентските двойки  в своите управленчески политики.

"Ще използваме вашата експертиза, за да направим нормативна уредба, която да работи за вас наистина. Със сигурност ще партнираме ползотворно, в това мога да ви уверя.", заяви Никола Минчев, юрист и представител на ПП "Продължаваме промяната". "Необходима е също тежка съдебна реформа и най-вече в прокуратурата, която към този момент е един силно централизиран орган", допълни той.

"Пари има, въпросът е да се насочат в правилната посока и управляват отговорно и ефективно", каза д-р Вълкан Иванов от ПП "Продължаваме промяната".

Беше дадена и ясна заявка за нуждата от повишаване на нивото на ваксинация чрез масивна кампания. "Няма да направим ваксинацията задължителна, но трябва да убедим хората, като им покажем ползите от нея и съответно рисковете, доколкото ги има", допълни д-р Иванов.

На срещата Национално представителните организации на и за хора с увреждания повдигнаха множество проблемни теми, като необходимостта от разширяване на трудовия пазар за хората с увреждания и интегрирането им в трудови колективи, увеличаването на бюджета на Националния план за действие по заетостта, увеличаване на ресурсите по програмите на Агенцията за хората с увреждания, повишаване на заплащането на социалните работници и подобряване на условията им на труд, развитие на социалните услуги и поддържащите структури, стимулиране на приобщаващото обучение и др.

В срещата участваха Съюз на инвалидите, Съюз на слепите в България, Национален съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания, Център за психологически изследвания, Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт и Асоциация на родителите на деца с епилепсия.

 

 


Дата - 04-11-2021
ПП "Продължаваме промяната" заяви, че ще работи в партньорство

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа