100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


Членове на Национален съвет за хората с увреждания към Министерски съвет

 

ДО:

 

Президента на Република България

Министър-председателя на Република България

Парламентарните групи в 47-то Народно събрание

Омбудсмана на Република България

Медиите

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

От Национално представителните организации на и за хора с увреждания

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

На 3 декември в цял свят се отбелязва Международният ден на хората с увреждания. Чуваме различни послания на този ден, защото и политиките по отношение на хората с увреждания имат много лица. Вие сте новото политическо лице на България, а ние също сме тук пред вас и не сме просто безлична статистика.

В световен мащаб над един милиард души или около 15% от населението има някаква форма на увреждане. В България, по данни на  Агенцията за хората с увреждания,  в техния регистър са въведени 685 хиляди човека с призната намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Над 80 хиляди са децата с увреждания отново по данни на Агенцията за хората с увреждания.

 

Трети декември е момент за оценка на извървяния път и дебат за перспективите на развитие на социалните политики за тези хора и осигуряване на условия за равнопоставеното им участие в развитието на обществото и държавата.

Днес, в кризисната здравна и икономическа обстановка, нека се видим лице в лице, защото сме заедно в бъдещето на България и заедно трябва да намерим верните решения за:

 

● Осигуряване на качествена подкрепа във всички области за постигане на нормални стандарти на живот за хората с увреждания;

● Пълна реформа в ТЕЛК и приемане на нов модел за оценка на увреждането, възможностите и потребностите, отчитащ комплекс от разнообразни фактори и гарантиращ по-висока степен на социално приобщаване на хората със специфични възможности;

● Повишаване ефективността на здравната система чрез: своевременна медицинска профилактика, качествено и достъпно лечение, осигуряване на безплатни лекарствени средства и медицинска рехабилитация;

● Промяна на модела за предоставяне на помощни средства, медицински изделия и приспособления и приемане на стандарти, гарантиращи тяхното качество;

● Повишаване качеството на приобщаващото образование;

● Незабавна и пълна промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта на хората с увреждания и осигуряване на напълно нов модел и правила за финансиране на хората с увреждания и работодателите, според броя на осигурените работни места и тежестта на увреждането на работещите. Повишаване на ресурса за подкрепа на работещите хора с увреждания и техните работодатели;

● Значимо завишаване стандартите за финансиране на социалните услуги, с цел създаване на качествена подкрепа за хората с увреждания; привличане на качествени професионално подготвени специалисти; преодоляване на високата инфлация, завишените цени на горива и ел. енергия и разработване на карта за оптималното им разпределение в страната;

● Подобряване на архитектурната, транспортна и комуникационна среда;

● Повишаване доходите на хората с увреждания, гарантиращи достоен живот, лечение и рехабилитация;

● Създаване на условия и механизъм за координация и контрол на хоризонталните политики за хората с увреждания  и създаване на Държавна агенция за хората с увреждания;

● Промяна на режима на поставяне под запрещение на хората с увреждания с цел осигуряване на право на избор;

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Заявяваме своята готовност за участие в създаването и реализацията на  политиките, усъвършенстване на действащата нормативна база за промяна на социалния статус на хората с увреждания в страната.

 

Веска Събева – председател

Асоциацията на родители на деца с епилепсия

Заместник - председател на Националния съвет за хората с увреждания

 

Красимир Коцев – председател

Съюз на инвалидите в България

Васил Долапчиев – председател

Съюз на слепите в България

 

Величка Драганова – председател

Национална асоциация на сляпо-глухите в България

 

Мария Недялкова – председател

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

 

Маринела Ангелова – председател

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

 

Мая Викторова – председател

Българска асоциация "Диабет"

 

Диана Инджова – председател

Център за психологически изследвания

 

Петър Велчев – председател

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите в РБългария

 

Николай Нинов – председател

Съюз на глухите в България

 

Лазар Живанкин – председател

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение

 

Мария Кръстева – председател

Асоциация на родителите на деца с увреден слух

 

Божидар Станчев – председател

Национален съюз на трудово-производителните кооперации

 

Венка Шаркова – председател

Българска асоциация за невромускулни заболявания

 

Стефан Данчев – председател

Национален център за рехабилитация на слепи

 

Светослав Чернев – председател

Национална организация "Малки български хора"

 

Павел Савов – председател

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

 

Бончо Бонев – председател

Национална потребителна кооперация на слепите в България

 

Георги Георгиев – председател

Национален алианс за социална отговорност

 

Доброслав Илиев – председател

Българска асоциация за рекреация, интеграция и туризъм

 

Златомир Стоянов – председател

Национална асоциация на хора с придобити увреждания

 Дата - 03-12-2021

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа