100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ВАЖНО! Нови и актуализирани вътрешно-нормативни документи


 

Изтеглете от тук или от рубриката НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, подрубрика ВЪТРЕШНО СЪЮЗНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, стр. 1,2 и 4, следните такива:


1. НАРЕДБА за организиране заседанията на Управителния съвет на Съюза на слепите в България

(АКТУАЛИЗИРАНА)


2. НАРЕДБА за реда и условията за свикване и провеждане на общите събрания на Териториалните организации и Регионалните общи събрания на пълномощниците на Регионалните организации на Съюза на слепите в България

(АКТУАЛИЗИРАНА)


3. ПРАВИЛНИК за Реда и условията за набиране, изразходване и отчитане на средства за дейността на Съюза на слепите в България

Финансова подкрепа на членове на Съюза на слепите в България и работещи в системата на сдружението

Безвъзмездно или при преференциални условия предоставяне на технически помощни средства и консумативи

(НОВ)

 

  


Дата - 17-01-2022

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа