100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред в общежитията, собственост на ССБ


 

както и декларация по образец 1  към него ще намерите по-надолу или в рубриката НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, подрубрика ВЪТРЕШНО СЪЮЗНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СТР. 4.

 

 


Дата - 14-01-2022

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа