100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

НАСРОЧВАНЕ НА II-РО ЗАСЕДАНИЕ НА XVIII-ТО НОС


на пълномощниците на Съюза на слепите  България.

 

I. Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.18, ал.2 от Устава на ССБ, свиква второ заседание на ХVІII-то Национално общо събрание на пълномощниците на Сдружението на 21-23 юни 2022 г. в хотел "Хоризонт" гр. Обзор.

 

Начален час на заседанието - 15.00 часа на 21 юни 2022 г.

 

II. Заседанието да протече при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2021 г.;

2. Годишен  финансов отчет на ССБ за 2021 г.;

3. Програма за дейността на ССБ през 2022 г.;

4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2021 г.;

5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества и поделения към ССБ през 2021 г.;

6. Приемане на Правилник за организиране заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България;

7. Приемане на Правилник за бюджета на Съюза на слепите в България;

8. Приемане на  бюджет на ССБ за 2022 г.;

9. Докладна от Васил Долапчиев - председател на ССБ относно: Предложение за продажба на имоти в гр. Пловдив, ул. Ландос №24;

10. Докладна от Васил Долапчиев - председател на ССБ и Недялко Димов - председател на Технологичния съвет към УС на ССБ относно: Разработване на нов синтезатор на българска реч.

11. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2021 г.;

12. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІII Нациoнално общо събрание на пълномощниците на ССБ.

 

 


Дата - 13-04-2022

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа