Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Предстоящи семинари


 

През месец Януари и Февруари 2009г. Съюзът на слепите в България ще проведе 2 семинара по Управление на нестопанска организация, каквито на практика са 16-те регионални организации на ССБ. Семинарите са част от проект “Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Семинарите са насочени към представителите на 16-те регионални структури на Съюза на слепите в България и ще обхващат следните теми:

 

 

Модул 1 – Публично говорене и докладване /организация и техника на публични изказвания и докладване/; Как да подготвим съобщение? /писмо, изявление и изказване/; Как да подготвяме среща? /планиране, организиране и водене на делови срещи и разговори/; Ефективната презентация /как да подготвим добра презентация за организацията си?/; Успешен (посещаван) уебсайт /как да подготвим добър уебсайт за организацията си?/; Работа с медиите /организация на публични събития и присъствие на медиите; подготовка на прессъобщение (прес релийз, нюз рилийз) и организиране на пресконференция като пряка интерактивна комуникация с медиите.

 

 

Модул 2 – Теоретична и практическа подготовка за управление на нестопанските организации във финансов аспект, за работа с човешките ресурси и доброволците в сектора, за проектно планиране на дейността; Запознаване с европейски и други програми, финансиращи приоритетно проекти за решаване проблеми на хора с увреждания; Схеми за работа в екип; Набиране на средства и Интернет проучвания за потенциални донори.

 

Модул 3 – Представяне на Стратегии за развитие на регионалните организации на Съюза на слепите в България, дискусия по представените теми.

 

В рубриката “Проекти”, проект “Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България”, ще бъде публикувана актуална информация, както и всички презентации от семинарите.


Дата - 08-01-2009

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа