Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Промени в някои вътрешно съюзни нормативни документи


 

В раздел "Документация", подраздел "Вътрешно нормативна база", страница № 9, ще намерите "Наредба за за реда и условията за изплащане на целева помощ за придружител на основание чл.44, ал.1, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания" и "Наредба за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията, собственост на ССБ" с направените и приети с протокол № 8/16.12.2010 г. от УС на ССБ промени в тях, както и съответните приложения.

 


Дата - 24-01-2011

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа