Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Конкурс за свободни работни места - срок за подаване на документи 23.02.2011 г.


Във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Перник и Русе” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0228-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз,

сдружение Съюз на слепите в България обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

1. Социален педагог – 1 работно място в гр. Перник и 1 работно място в гр. Русе
2. Социален работник – 1 работно място в гр. Перник и 1 работно място в гр. Русе
3. Технически сътрудник – 1 работно място в гр. Перник

За да научите повече и да изтеглите заявлението за кандидатстване, вижте публикуваната Обява и Заявление.
Срок за подаване на документи за всички позиции: до 16:00 часа на 23 февруари 2011 год. При изпращане по пощата важи датата на получаване.

Документите се подават по електронен път
на e-mail: ubb.projects@gmail.com или на адрес: 1309 гр. София, ул. Найчо Цанов № 172 - Съюз на слепите в България – За проект № BG051PO001-5.2.06-0228-С-0001 по ОП РЧР. Приема се само пълен комплект документи в запечатан плик (или сканирани - по електронен път). Задължително напишете върху плика (или в полето „относно” при изпращане по електронен път) текста "За проект № BG051PO001-5.2.06-0228-С-0001 по ОП РЧР”, както и за коя позиция и за кой град кандидатствате.

Документи могат да се подават и на място на изпълнение на проекта:
За работните места в гр. Перник - Сряда и Петък от 10 до 13 часа на адрес: гр. Перник, ул. Радомир № 1, вх. В, ет. 2, стая 1 – Териториална организация на Съюза на слепите в България.
За работните места в гр. Русе – в работно време на адрес: гр. Русе, к-с Възраждане, ул. Плиска 78, бл. Мадара, партер - Регионална организация на Съюза на слепите в България.
Списъкът с одобрените по документи кандидати и датите за провеждане на интервю ще бъдат публикувани на сайта на Съюза на слепите в България и/или на организациите - партньори по проекта след 23.02.2011 г. Събеседването ще се проведе в интервала 23.02.2011 г – 01.03.2011 г.

Прочетете повече за проекта и планираните дейности тук, както и на уеб-сайтовете на организациите-партньори по проекта: Съюз на слепите в България – www.ssb-bg.net, Център за социални инициативи „ПРОАКТИВ” – www.csi-proactive.net, Община Перник – www.pernik.bg, и Община Русе - www.ruse-bg.eu.


Дата - 08-02-2011

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа