Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Одобрени за събеседване кандидати по обявен конкурс за свободни работни места


 

Съюз на слепите в България обявява одобрените за събеседване кандидати по конкурс за свободни работни места по проект „Разкриване на 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Перник и Русе” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0228-C- 0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Одобрени кандидати за събеседване от град Перник – приложен документ.
Одобрени кандидати за събеседване от град Русе – приложен документ.
Събеседването ще се проведе на 28.02.2011 г. от 09:30 часа на следните адреси:
За гр. Перник на адрес: гр. Перник, ул. Радомир № 1, вх. В, ет. 2, стая 1 – Териториална организация на Съюза на слепите в България.
За гр. Русе на адрес: гр. Русе, к-с Възраждане, ул. Плиска 78, бл. Мадара, партер - Регионална организация на Съюза на слепите в България.


Дата - 26-02-2011

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа