Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

От 01.03.2011 г. се приемат заявления за ЦСРИН Перник и Русе


 

От 01.03.2011 г. се приемат заявления от зрително затруднени лица, желаещи да ползват услугите на новоразкритите Центрове за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в град Перник и град Русе по проект „Разкриване на 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Перник и Русе” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0228-C- 0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Услугите, които се предоставят от 2-та Центъра са описани в приложението - Дейности по предоставяне на социалната услуга. За да се възползвате от услугите, е необходимо:
- да сте човек със загубена работоспособност над 50% в следствие на зрително увреждане /което се удостоверява с Решение на ЛК/
- да сте на възраст над 18 години
- да живеете в някоя от областите на изпълнение на проекта - Перник, Русе или Разград
- да подадете заявление по образец в един от двата центъра. Заявлението можете да изтеглите от тук или да попълните на място:
За Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в град Перник:Всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа на адрес: гр. Перник, ул. Радомир № 1, вх. В, ет. 2, стая 1 и 2 – Териториална организация на Съюза на слепите в България.
За Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в град Русе: Всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа на адрес: гр. Русе, к-с Възраждане, ул. Плиска 78, бл. Мадара, партер - Регионална организация на Съюза на слепите в България.


Дата - 02-03-2011

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа