Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Конкурс за свободни работни мeста - срок за подаване на документи 04.07.2011 г.


Във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Перник и Русе” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0228-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз,

 

сдружение Съюз на слепите в България обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

 

1. Социален работник – 1 работно място в гр. Русе.

 

2. Социален Педагог - 1 работно място в гр. Русе.

 

За да научите повече и да изтеглите заявлението за кандидатстване, вижте публикуваната Обява и Заявление. Срок за подаване на документи: до 16:00 часа на 04 юли 2011 год. Документите се подават на място в гр. Русе на адрес: гр. Русе, к-с Възраждане, ул. Плиска 78, бл. Мадара, партер - Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи. Приема се само пълен комплект документи. Списъкът с одобрените по документи кандидати и датата за провеждане на интервю ще бъдат публикувани на сайта на проекта и на сайтовете на Съюза на слепите в България и/или на организациите - партньори по проекта на 05.07.2011 г. Прочетете повече за проекта и планираните дейности тук, както и на уеб-сайтовете на организациите-партньори по проекта: Съюз на слепите в България – www.ssb-bg.net, Център за социални инициативи „ПРОАКТИВ” – www.csi-proactive.net, Община Перник – www.pernik.bg, и Община Русе - www.ruse-bg.eu.


Дата - 28-06-2011

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа